Chris

  • Registered on: 2014-03-29
  • Last connection: 2016-11-21

Activity

Reported issues: 0

2016-11-21

17:22 Nordnet External API. General: RE: Är certifieringsprocessen stoppad?
Om så är fallet, kanske de kan erbjuda API för de som bara vill plocka ut data?

2016-11-20

11:30 Nordnet External API. General: RE: Nordnet External API - HTTP requests
Det är en diskrepans mellan test och skarp, underliggande leverage instrument denominerade i SEK är ~640 i skarp meda...

2016-11-19

12:49 Nordnet External API. General: RE: Nordnet External API - HTTP requests
Bra json till csv konverterare, enkel importert till Excel, Google sheets etc.
https://konklone.io/json/
10:45 Nordnet External API. General: RE: Nordnet External API - HTTP requests
Jag såg det nu via GET /next/2/instruments/{instrument_id}/leverages.
Man måste göra det separat för varje underligg...
10:35 Nordnet External API. General: Nordnet External API - HTTP requests
Hej, hur listar jag alla underliggande samt instrument som ingår i Nordnets s.k supermarket ?
Går det att använda te...

Also available in: Atom