General

General

Subject Author Created Replies Last message
Orderläggning i testmarknaden ur funktion, tidsplan för åtgärd? Daniel 2017-11-16 08:44 0
Senast/Högst/Lägst efter stängning Gustav 2017-12-06 08:49 4 Added by Gustav almost 3 years ago
RE: Senast/Högst/Lägst efter stängning
Problem med node js Joachim 2017-12-18 17:28 1 Added by Dan over 2 years ago
RE: Problem med node js
Java 9 lösningen på ett fel som uppstår med applikationen Frode 2017-12-30 22:17 22 Added by website about 19 hours ago
RE: Java 9 lösningen på ett fel som uppstår med applikati...
Hearbeats only Patrik 2018-01-03 22:34 3 Added by Peter almost 3 years ago
RE: Hearbeats only
Timeout efter 1 sek mellan frågor till API? (python) Martin 2018-01-16 13:01 1 Added by Martin almost 3 years ago
RE: Timeout efter 1 sek mellan frågor till API? (python)
Upgrade to Nordnet External Test Environment 2017/02/21 - Prices effected Anonymous 2018-02-19 15:27 0
Prices unavailable in Nordnet Test Environment Anonymous 2018-02-22 09:52 2 Added by Stefan over 2 years ago
RE: Prices unavailable in Nordnet Test Environment
are the test Feeds up and running? 24/7? (Java client) Stefan 2018-03-11 18:26 1 Added by Stefan over 2 years ago
RE: are the test Feeds up and running? 24/7? (Java client)
Antal instrument test vs prod Vincent 2018-03-18 17:59 1 Added by Anonymous over 2 years ago
RE: Antal instrument test vs prod
Public trade feed returnerar bara heartbeats i test. Är den inte tillgänglig? Stefan 2018-04-05 16:42 1 Added by Holger over 2 years ago
RE: Public trade feed returnerar bara heartbeats i test. ...
POST order Daniel 2018-04-08 16:18 2 Added by Daniel over 2 years ago
RE: POST order
Funkar pris i testmarknaden Fredrik 2018-04-09 15:48 1 Added by Nordnet_Support over 2 years ago
RE: Funkar pris i testmarknaden
Python price feed Daniel 2018-04-15 17:25 6 Added by Nordnet_Support over 2 years ago
RE: Python price feed
C# Feed Dan 2018-04-24 20:30 4 Added by William about 2 years ago
RE: C# Feed
Query all tickers at once Mikhail 2018-05-11 18:58 2 Added by Tobias about 2 years ago
RE: Query all tickers at once
PHP Nornet API: Getting error for subscribe command Zulfiqar 2018-05-30 16:26 1 Added by Nordnet_Support over 2 years ago
RE: PHP Nornet API: Getting error for subscribe command
Produktions feed, ofullständiga json object i trade Vincent 2018-06-08 09:44 12 Added by Vincent over 2 years ago
RE: Produktions feed, ofullständiga json object i trade
Publicering av applikationskod? Otto 2018-06-14 17:59 1 Added by Nordnet_Support over 2 years ago
RE: Publicering av applikationskod?
Order Activation not working for "STOP_ACTPRICE_PERC" Zulfiqar 2018-06-27 13:01 0
Emulera livedata i Python 3 ex Erik 2018-07-08 21:53 6 Added by Alina over 1 year ago
RE: Emulera livedata i Python 3 ex
Go sample code Lee 2018-08-08 21:46 2 Added by Nordnet_Support about 2 years ago
RE: Go sample code
Söka fram en akties identifier för orderläggning Gustav 2018-08-10 09:54 3 Added by Gustav about 2 years ago
RE: Söka fram en akties identifier för orderläggning
Authorization Martin 2018-08-29 16:51 0
Python3 exemplet har uppdaterats Anonymous 2018-09-13 16:02 0
Quantopian Viktor 2018-09-20 17:32 2 Added by Otto about 2 years ago
RE: Quantopian
USA realtid Gustav 2018-10-19 23:34 1 Added by Nordnet_Support over 1 year ago
RE: USA realtid
Konto problem, saknar behörigheter Marcus 2018-12-20 09:37 1 Added by Nordnet_Support almost 2 years ago
RE: Konto problem, saknar behörigheter
Subscribe to public feed - Unauthorized Henrik 2019-01-25 09:42 1 Added by Nordnet_Support over 1 year ago
RE: Subscribe to public feed - Unauthorized
Automatgenerering Magnus 2019-02-24 18:00 2 Added by Magnus over 1 year ago
RE: Automatgenerering
Ta bort mina ordrar Philip 2019-03-01 14:10 0
Type Error & Permission Error Alexander 2019-03-17 13:42 1 Added by Nordnet_Support 6 months ago
RE: Type Error & Permission Error
Feed data for testing Andrew 2019-03-20 13:09 5 Added by Mark 3 months ago
RE: Feed data for testing
Using crypto instead of URSA in Node Joachim 2019-03-25 18:10 1 Added by Claes over 1 year ago
RE: Using crypto instead of URSA in Node
A complete trading platform to modify (python) Otto 2019-04-08 19:36 6 Added by Naomi 2 months ago
RE: A complete trading platform to modify (python)
Testmarknad, hittar inga tradable's som handlas ricky 2019-04-25 15:45 1 Added by Mats over 1 year ago
RE: Testmarknad, hittar inga tradable's som handlas
Cleaning pending orders Aapo 2019-05-14 16:16 4 Added by Steam 6 months ago
RE: Cleaning pending orders
Historiska kurser Mats 2019-05-16 11:11 1 Added by ios over 1 year ago
RE: Historiska kurser
Ligger testmarknaden nere? Fredrik 2019-05-20 16:42 4 Added by Viktor about 1 year ago
RE: Ligger testmarknaden nere?
C#-kod för public feed Linus 2019-06-17 19:39 0
Why a HTTP 204? Jonas 2019-07-23 17:28 4 Added by Michael 8 months ago
RE: Why a HTTP 204?
Orders in LIMBO state, how to remove them? Jonas 2019-08-05 18:09 14 Added by Ana 2 months ago
RE: Orders in LIMBO state, how to remove them?
Handel Anders 2019-08-18 13:04 1 Added by Nordnet_Support about 1 year ago
RE: Handel
Is the public feed on test working? Viktor 2019-08-26 11:15 13 Added by Nordnet_Support 6 months ago
RE: Is the public feed on test working?
Visual Basic .NET exemplet och anrop efter login Robert 2019-08-28 13:22 3 Added by yajof 9 months ago
RE: Visual Basic .NET exemplet och anrop efter login
Hur får man inlägg att vara formated som kod? Alonso 2019-09-05 14:00 1 Added by Nordnet_Support about 1 year ago
RE: Hur får man inlägg att vara formated som kod?
Vad ska det stå i authorization fältet när man testar API:t? Alonso 2019-09-05 19:15 2 Added by Kuster 9 months ago
RE: Vad ska det stå i authorization fältet när man testar...
Vad är fel med min order? Jonas 2019-09-09 17:47 15 Added by website about 9 hours ago
best summer programs for high school students college con...
Import Crypto error för login med python 3.7.3 Martin 2019-09-18 11:05 1 Added by Nordnet_Support about 1 year ago
RE: Import Crypto error för login med python 3.7.3
All orders deleted by market (DEL_PUSH) Mark 2019-09-30 14:18 1 Added by Mark about 1 year ago
RE: All orders deleted by market (DEL_PUSH)
API and Public Feed data availability in the test system Alexander 2019-10-10 04:17 3 Added by yajof 10 months ago
RE: API and Public Feed data availability in the test system
Hjälp att komma igång - Public feed Martin 2019-10-15 17:10 1 Added by Otto 10 months ago
RE: Hjälp att komma igång - Public feed
List price of stocks?? kalle 2019-10-20 18:01 6 Added by saeed 3 months ago
RE: List price of stocks??
feed server nere? Eric 2019-10-22 11:40 1 Added by Nordnet_Support 12 months ago
RE: feed server nere?
Förklaring för enklare grejer Robert 2019-10-22 11:58 1 Added by Nordnet_Support 12 months ago
RE: Förklaring för enklare grejer
Problem med apiet? kalle 2019-10-23 20:44 0
problem med public feed i produktionsmiljö John 2019-10-24 10:15 7 Added by John 12 months ago
RE: problem med public feed i produktionsmiljö
Orders stuck in test environment? Rickard 2019-11-29 14:40 0
Får inte upp några orders i feeden Geir 2019-12-16 12:02 1 Added by Nordnet_Support 10 months ago
RE: Får inte upp några orders i feeden
Instrument Lists: AktieTorget-cotr --> empty Rickard 2019-12-28 15:43 0
Cannot log in to the API Dorte 2020-01-03 17:36 30 Added by website 2 days ago
best baby projector
Pycryptodome Elsa 2020-02-13 11:47 2 Added by Clara 7 months ago
RE: Pycryptodome
Autentisering med perl Mikael 2020-02-15 16:28 3 Added by yajof 8 months ago
RE: Autentisering med perl
Klarhet i API:et kalle 2020-02-27 19:53 0
Ingen feed på socket Mikael 2020-03-11 08:49 0
Heartbeat uten innhold lars 2020-03-11 11:42 0
Hitta BEAR OMXS30 X8 NORDNET Joachim 2020-03-18 18:06 6 Added by saeed 3 months ago
RE: Hitta BEAR OMXS30 X8 NORDNET
Felhantering i feed Mikael 2020-03-22 15:00 0
Alla test orders ger 500 Internal Server Error Joel 2020-03-26 17:47 14 Added by website 25 days ago
RE: Alla test orders ger 500 Internal Server Error
Felaktig data fran price feed Daniel 2020-03-29 19:53 2 Added by Nordnet_Support 6 months ago
RE: Felaktig data fran price feed
documentation? Emil 2020-04-02 18:49 13 Added by website 2 days ago
best baby projector soother
Instrument query funkar inte Mikael 2020-04-03 17:47 5 Added by saeed 3 months ago
RE: Instrument query funkar inte
Missing heartbeat on the public feed [FIXED] fredrik 2020-04-07 12:28 8 Added by Roger 6 months ago
RE: Missing heartbeat on the public feed [FIXED]
Error when running test_program.py Joel 2020-04-13 13:29 12 Added by saeed 3 months ago
RE: Error when running test_program.py
Intag av nya kunder stoppat, testmiljö nere för reparation, kanske tillbaka efter midsommar Roger 2020-04-15 07:06 8 Added by saeed 3 months ago
RE: Intag av nya kunder stoppat, testmiljö nere för repar...
Missing data upon subscription on the public test feed fredrik 2020-04-22 11:28 6 Added by saeed 3 months ago
RE: Missing data upon subscription on the public test feed
Easy way to find the market id and identifier Albin 2020-05-03 20:41 0
Issues when log in Staffan 2020-05-11 21:39 0
fel vid test_program.py Armin 2020-05-30 11:10 2 Added by saeed 3 months ago
RE: fel vid test_program.py
Online Dissertation Help UK | Assignments Planet Maria 2020-06-19 13:16 5 Added by Kim 23 days ago
RE: Online Dissertation Help UK | Assignments Planet
Play to Your Strength Kanwal 2020-06-20 12:26 1 Added by saeed 3 months ago
RE: Play to Your Strength
My Assignment Andrew 2020-06-20 14:33 4 Added by Brice about 1 month ago
RE: My Assignment
How to make your essay look longer? Samantha 2020-06-23 12:03 3 Added by Brice 7 days ago
RE: How to make your essay look longer?
Troubles experimenting with the test-api. With beginners questions. Jesper 2020-06-24 17:22 3 Added by Classic 3 months ago
RE: Troubles experimenting with the test-api. With beginn...
Current status? Olof 2020-06-26 22:06 3 Added by ios 3 months ago
RE: Current status?
Problem logging in Parviz 2020-07-06 16:33 2 Added by Alien 2 months ago
RE: Problem logging in
How do you want someone to do your essays for you? Sarah 2020-07-10 15:04 3 Added by Eleanor 5 days ago
edugeeksclub
6 Tips Of An Awesome Web Host Curt 2020-07-13 05:59 2 Added by chin about 1 month ago
RE: 6 Tips Of An Awesome Web Host
Public Feed Oskar 2020-07-14 17:25 2 Added by Martin 3 months ago
RE: Public Feed
Version 1 eller 2, funkar alla GET i båda? Kent 2020-07-15 20:01 0
BT Mail - BT.com BT Internet Sign In | BT Mail Login | BT Sign In BT 2020-07-16 13:15 1 Added by ios 3 months ago
RE: BT Mail - BT.com BT Internet Sign In | BT Mail Login ...
Fungerar External Test Environment ??? Kent 2020-07-17 07:42 3 Added by gitarr about 1 month ago
RE: Fungerar External Test Environment ???
Test environment seems to be down Jonas 2020-07-22 01:23 2 Added by Jonas 3 months ago
RE: Test environment seems to be down
Best MLM Software Development Company Raj 2020-07-29 13:30 1 Added by Miley 2 months ago
RE: Best MLM Software Development Company
How to download free ringtones properly? Jyotis 2020-08-11 10:05 3 Added by Brenna 5 days ago
RE: How to download free ringtones properly?
Empty Heartbeat Issue Carl 2020-08-13 15:32 2 Added by Oskar about 1 month ago
RE: Empty Heartbeat Issue
Vad är det frågan om? Olof 2020-08-19 17:06 5 Added by Staffan about 1 month ago
RE: Vad är det frågan om?
Binary MLM Software Raj 2020-08-20 11:36 1 Added by Kamden 2 months ago
RE: Binary MLM Software
MLM Software Raj 2020-08-25 14:21 0
Night Driving Glasses Polarized Lara 2020-08-26 12:54 0

1 ... 6 7 8 9 (701-800/857) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom