General

General

Subject Author Created Replies Last message
test server feeds død? Hans 2012-08-20 08:14 1 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: test server feeds død?
Aktivera eller inaktivera order via API? Henrik 2012-08-22 08:21 2 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Aktivera eller inaktivera order via API?
Feed-data Henrik 2012-08-03 14:37 1 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Feed-data
primitive JSON Philip 2012-06-11 19:00 16 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: primitive JSON
Lista alla instrument av en viss typ? Henrik 2012-08-17 12:16 1 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Lista alla instrument av en viss typ?
Jag får Http Code 500 (Internt serverfel) för lists-anrop Henrik 2012-08-17 14:56 2 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Jag får Http Code 500 (Internt serverfel) för lists-a...
Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet Johan 2012-06-25 13:50 12 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) I...
please delete old orders Hans 2012-08-14 11:41 3 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: please delete old orders
Realtidskurser ønskes Petter 2012-07-06 13:52 2 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Realtidskurser ønskes
I väntan på certifiering Tomas 2012-09-02 20:17 2 Added by Tomas about 8 years ago
RE: I väntan på certifiering
Ser jag det jag gör via api:et på hemsidan och wintrade Micke 2012-09-05 14:06 1 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Ser jag det jag gör via api:et på hemsidan och wintrade
Er order entry med activationCondition==TRIGGER_ON_PRICE mulig via API'et? Peter 2012-09-14 16:15 1 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Er order entry med activationCondition==TRIGGER_ON_PR...
VB.net examples? Reino 2012-09-23 17:15 0
Feeds och chart data Christian 2012-09-23 14:11 1 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Feeds och chart data
Kurser? Erik 2012-09-20 11:00 10 Added by Nordnet Simon about 8 years ago
RE: Kurser?
Unknown SecurityID Erik 2012-10-02 10:10 2 Added by Erik almost 8 years ago
RE: Unknown SecurityID
Subscribing to a feed Siegfried 2012-10-10 22:16 0
Performance / Latency Tomas 2012-10-04 15:55 1 Added by Nordnet Tommi almost 8 years ago
RE: Performance / Latency
Inloggningsproblem med ruby-exempelkoden Mikael 2012-09-27 20:12 2 Added by Dennis almost 8 years ago
RE: Inloggningsproblem med ruby-exempelkoden
Ytterligare testkonto Niclas 2012-10-24 12:15 0
Lists fungerar inte idag Henrik 2012-10-24 10:26 2 Added by Henrik almost 8 years ago
RE: Lists fungerar inte idag
Delete transaktionssvar Niclas 2012-10-25 09:52 0
Certifiering Henrik 2012-10-29 10:36 1 Added by Nordnet Simon almost 8 years ago
RE: Certifiering
Trading days - felkod 500 igen Henrik 2012-10-23 10:58 4 Added by Nordnet Simon almost 8 years ago
RE: Trading days - felkod 500 igen
Private feed - funkar den Lars 2012-10-26 08:14 5 Added by Nordnet Simon almost 8 years ago
RE: Private feed - funkar den
Trade-fördröjning samt heartbeats Sten 2012-11-21 21:18 1 Added by Nordnet Simon almost 8 years ago
RE: Trade-fördröjning samt heartbeats
Public feed Marko 2012-11-19 19:11 4 Added by Marko almost 8 years ago
RE: Public feed
Long time berfore certification will restart... Hans 2012-09-18 06:57 12 Added by Dennis almost 8 years ago
RE: Long time berfore certification will restart...
Uteblivna heartbeats/meddelanden Sten 2012-11-23 11:22 2 Added by Nordnet Simon almost 8 years ago
RE: Uteblivna heartbeats/meddelanden
C++ Login problem "<error>Failed to decrypt authorization blob</error>" Victor 2012-11-30 11:53 9 Added by Victor almost 8 years ago
RE: C++ Login problem "<error>Failed to decrypt authoriza...
Plans? Kristen 2012-12-13 00:13 0
Alternativer til nordnet next api? Runar 2012-12-29 19:20 0
Delete order gir feilmelding fra Oracle DB Peter 2012-12-22 16:15 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Delete order gir feilmelding fra Oracle DB
Systemhaveri? Lars 2013-01-18 10:17 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Systemhaveri?
Exemplet VB .Net Fredrik 2013-01-22 23:23 2 Added by Fredrik over 7 years ago
RE: Exemplet VB .Net
Gratis kurshistorik Christian 2013-01-31 14:41 0
Fel? Rätt plats för rapportering? Daniel 2013-02-04 10:06 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Fel? Rätt plats för rapportering?
List of instruments Kristen 2013-02-05 22:41 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: List of instruments
Hur statiska är identifier för aktier Emil 2013-02-07 15:00 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Hur statiska är identifier för aktier
Please read this before you post Nordnet Simon 2013-02-06 15:00 2 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Please read this before you post
Certifiering Lars 2013-02-01 09:55 6 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Certifiering
trade feed och SSL Fredrik 2013-01-29 18:12 6 Added by Linus over 7 years ago
RE: trade feed och SSL
Skillnadet i pris mellan publika feeden och rest api? Emil 2013-02-11 08:14 4 Added by Emil over 7 years ago
RE: Skillnadet i pris mellan publika feeden och rest api?
AccountPositons saknar instrument Henrik 2013-01-24 11:02 3 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: AccountPositons saknar instrument
Hantering av private feed Linus 2013-02-21 23:07 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Hantering av private feed
Kurs historik Joakim 2013-02-27 04:40 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Kurs historik
Indikatorer Lars 2013-02-28 12:44 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Indikatorer
Heartbeats Lars 2013-02-28 12:49 1 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Heartbeats
Fel vid orderborttagning Lars 2013-02-27 15:36 3 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Fel vid orderborttagning
Feed exempel .Net (VB eller C# spelar ingen roll) Mikael 2013-03-08 10:41 4 Added by Nordnet Simon over 7 years ago
RE: Feed exempel .Net (VB eller C# spelar ingen roll)

1 2 3 4 5 6 ... 17 (151-200/825) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom