Heartbeats

Added by Lars over 7 years ago

Enligt dokumentationen ska heartbeats komma var 5:e sekund på public feed och var 30:e sekund på private feed. I verkligheten verkar det dock vara var 5:e respektive var 6:e sekund. Kan ni bekräfta vad som gäller för private feed i produktion, 6 eller 30 sekunder? Tack!


Replies (1)

RE: Heartbeats - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, inom 30 sekunder ska det vara.

(1-1/1)