Fel vid orderborttagning

Added by Lars over 7 years ago

Jag har tre order från förra veckan som inte går att ta bort. Vad är fel?

[orderID] => 672369
[resultCode] => DATA_STORE_ERR
[orderState] => LOCAL
[accNo] => .......
[actionState] => DEL_FAIL
[message] => ORA-01400: cannot insert NULL into ("TRADE"."LOGS"."LOGID")
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_LOG", line 37
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_CUST_ORDER", line 752
ORA-20010: EXC_ORDER_UNCONFIRMED
ORA-06512: at line 1
[orderID] => 672370
[resultCode] => DATA_STORE_ERR
[orderState] => LOCAL
[accNo] => .......
[actionState] => DEL_FAIL
[message] => ORA-01400: cannot insert NULL into ("TRADE"."LOGS"."LOGID")
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_LOG", line 37
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_CUST_ORDER", line 752
ORA-20010: EXC_ORDER_UNCONFIRMED
ORA-06512: at line 1
[orderID] => 672968
[resultCode] => DATA_STORE_ERR
[orderState] => LOCAL
[accNo] => .......
[actionState] => DEL_FAIL
[message] => ORA-01400: cannot insert NULL into ("TRADE"."LOGS"."LOGID")
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_LOG", line 37
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_CUST_ORDER", line 752
ORA-20010: EXC_ORDER_UNCONFIRMED
ORA-06512: at line 1

Replies (3)

RE: Fel vid orderborttagning - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, dom här tre ska vara borttagna nu.

RE: Fel vid orderborttagning - Added by Lars over 7 years ago

Samma problem igen med ett antal order:

[orderID] => 673870
[resultCode] => DATA_STORE_ERR
[orderState] => LOCAL
[accNo] => .......
[actionState] => DEL_FAIL
[message] => ORA-01400: cannot insert NULL into ("TRADE"."LOGS"."LOGID")
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_LOG", line 37
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_CUST_ORDER", line 752
ORA-20010: EXC_ORDER_UNCONFIRMED
ORA-06512: at line 1

och motsvarande för dessa:

[orderID] => 673768
[orderID] => 673771
[orderID] => 673869
[orderID] => 673871
[orderID] => 673872

RE: Fel vid orderborttagning - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Nu ska det vara fixat.

(1-3/3)