Please read this before you post

Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

This forum is intended for the nExt test environment and technical questions about nExt.

Never post your Nordnet username, password, account number or customer number here.

Production problem and questions about your production accounts should NEVER be asked here.

Please contact customer support for production problems.


Replies (2)

RE: Please read this before you post - Added by Lars almost 8 years ago

Var ska frågor om den tekniska delen av certifieringen ställas? Beskedet från forumet är att de ska ställas till kundbordet och beskedet från "bordet" är att de ska ställas i forumet...

RE: Please read this before you post - Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

Här. Däremot hur lång tid behandlingen av ansökningar tar och när vi öppnar API:t i olika länder bör tas med kundbordet/mäklarbordet.

(1-2/2)