Certifiering

Added by Lars almost 8 years ago

Toppen att certifieringen nu är igång. Hur lång tid räknar ni med att det tar från det att jag skickar in formuläret till dess att jag kan genomgå den tekniska delen av certifieringen? Vilka krav ställs på den tekniska delen, dvs vilka funktioner behöver vara implementerade och fungera i min ände? Hur förbereder jag mig bäst? Finns någon checklista? Tack!


Replies (6)

RE: Certifiering - Added by Anders over 7 years ago

Roligt att det är igång men synd att du inte fått något svar. Berätta gärna om du fått veta saker via andra kanaler.

Hur länge har du väntat? När bad du om certifiering?

RE: Certifiering - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, kontakta kundbordet eller mäklarbordet för mer information om processen.

RE: Certifiering - Added by Lars over 7 years ago

Hej!

Jag har blivit hänvisad av Arne till forumet för denna fråga. Toppen om ni kan prata ihop er och sedan meddela vilken kontaktkanal som gäller.

Tack!

Lars

RE: Certifiering - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, själva certifieringen tar mindre än 30 minuter.

Ni måste kunna logga på och köra (övervaka) applikationen under den tiden.

Vi är intresserade att se hur mycket den pollar REST frågor, mest för att applikationen inte ska stå och ställa samma frågor i en loop i onödan. Vi vill se att orderläggningen fungerar (inklusive borttag). Vi vill se att ni kan hantera feederna.

Alla applikationerna är olika och det här är nytt även för oss. Vi diskuterar under certifiering hur vi kan testa olika saker vi är intresserade av.

RE: Certifiering - Added by Anders over 7 years ago

Hur blir jag kontaktad inför certifieringen? Har ni koll på vilka som väntar? Det är så länge sedan för min del (juni 2012) så man undrar. Tar ni ansökningar i ordning eller har vissa företräde?

Är det i testsystemet som ni övervakar att allt fungerar bra under certifieringen, eller kommer det att ske i "produktionsmiljö" i marknaden?

RE: Certifiering - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej Anders, kontakta Arne Hansen på mäklarbordet eller mejla

(1-6/6)