Systemhaveri?

Added by Lars almost 8 years ago

På publika feeden kommer inga data med timestamp färskare än 2013-01-14 och orderläggning funkar inte. Har testsystemet havererat?


Replies (1)

RE: Systemhaveri? - Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

Hej, nu fungerar det igen.

(1-1/1)