Trade-fördröjning samt heartbeats

Added by Sten almost 8 years ago

Frågor gällande Public feed.

Jag antar att "heartbeats var 5:e sekund" skall tolkas som "heartbeat när inget annat skickats på 5 sekunder". Det är i alla fall så det ser ut. Den längsta tiden mellan två heartbeats som jag noterat är 1217 sekunder.

Nästa fråga är om det är normalt att se så långa fördröjningar på trade-meddelanden. Se log nedan. Det kom bara heartbeats från 16:50:11 till 16:50:26. Sedan kom ett trade-meddelande med trade_timestamp=16:50:11, 17 sekunder efter att traden påstås ha ägt rum. Eftersom det kom heartbeats under tiden så borde det inte bero på nätverket.

I vilket läge kan detta vara förväntat beteende?

2012-11-21 16:50:06.024 [Public]: Trade, {u'cmd': u'trade', u'args': {u'trade_type': u'AUTO', u'trade_timestamp': u'2012-11-21 16:50:05', u'i': u'3966', u'price': 140.59999999999999, u'm': 11, u'volume': 8235, u'trade_id': 85102, u't': u'trade', u'baseprice': 41.0, u'isin': u'CH0012221716', u'broker_selling': u'AVA', u'broker_buying': u'AVA'}}

2012-11-21 16:50:06.028 [Public]: Trade, {u'cmd': u'trade', u'args': {u'trade_type': u'AUTO', u'trade_timestamp': u'2012-11-21 16:50:05', u'i': u'3966', u'price': 140.5, u'm': 11, u'volume': 72245, u'trade_id': 85103, u't': u'trade', u'baseprice': 41.0, u'isin': u'CH0012221716', u'broker_selling': u'AVA', u'broker_buying': u'AVA'}}

2012-11-21 16:50:11.020 [Public]: Heartbeat, {u'cmd': u'heartbeat', u'args': {}}
2012-11-21 16:50:16.021 [Public]: Heartbeat, {u'cmd': u'heartbeat', u'args': {}}
2012-11-21 16:50:21.022 [Public]: Heartbeat, {u'cmd': u'heartbeat', u'args': {}}
2012-11-21 16:50:26.023 [Public]: Heartbeat, {u'cmd': u'heartbeat', u'args': {}}

2012-11-21 16:50:28.415 [Public]: Trade, {u'cmd': u'trade', u'args': {u'trade_type': u'AUTO', u'trade_timestamp': u'2012-11-21 16:50:11', u'i': u'3966', u'price': 140.59999999999999, u'm': 11, u'volume': 63993, u'trade_id': 85111, u't': u'trade', u'baseprice': 41.0, u'isin': u'CH0012221716', u'broker_selling': u'AVA', u'broker_buying': u'AVA'}}

2012-11-21 16:50:28.419 [Public]: Trade, {u'cmd': u'trade', u'args': {u'trade_type': u'AUTO', u'trade_timestamp': u'2012-11-21 16:50:11', u'i': u'3966', u'price': 140.80000000000001, u'm': 11, u'volume': 9830, u'trade_id': 85112, u't': u'trade', u'baseprice': 41.0, u'isin': u'CH0012221716', u'broker_selling': u'AVA', u'broker_buying': u'AVA'}}

2012-11-21 16:50:28.423 [Public]: Trade, {u'cmd': u'trade', u'args': {u'trade_type': u'AUTO', u'trade_timestamp': u'2012-11-21 16:50:11', u'i': u'3966', u'price': 141.09999999999999, u'm': 11, u'volume': 13959, u'trade_id': 85113, u't': u'trade', u'baseprice': 41.0, u'isin': u'CH0012221716', u'broker_selling': u'AVA', u'broker_buying': u'AVA'}}

2012-11-21 16:50:28.426 [Public]: Trade, {u'cmd': u'trade', u'args': {u'trade_type': u'AUTO', u'trade_timestamp': u'2012-11-21 16:50:17', u'i': u'340', u'price': 207.5, u'm': 11, u'volume': 286, u'trade_id': 85138, u't': u'trade', u'baseprice': 41.0, u'isin': u'SE0000193120', u'broker_selling': u'SHB', u'broker_buying': u'MSI'}}

2012-11-21 16:50:28.429 [Public]: Trade, {u'cmd': u'trade', u'args': {u'trade_type': u'AUTO', u'trade_timestamp': u'2012-11-21 16:50:18', u'i': u'3966', u'price': 140.69999999999999, u'm': 11, u'volume': 8790, u'trade_id': 85139, u't': u'trade', u'baseprice': 41.0, u'isin': u'CH0012221716', u'broker_selling': u'AVA', u'broker_buying': u'AVA'}}


Replies (1)

RE: Trade-fördröjning samt heartbeats - Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

Sten wrote:

Frågor gällande Public feed.

Jag antar att "heartbeats var 5:e sekund" skall tolkas som "heartbeat när inget annat skickats på 5 sekunder". Det är i alla fall så det ser ut. Den längsta tiden mellan två heartbeats som jag noterat är 1217 sekunder.

Ja - där har vi varit otydliga. Det ska komma någonting inom 5 sekunder. Hearbeat eller vanligt meddelande.

Nästa fråga är om det är normalt att se så långa fördröjningar på trade-meddelanden. Se log nedan. Det kom bara heartbeats från 16:50:11 till 16:50:26. Sedan kom ett trade-meddelande med trade_timestamp=16:50:11, 17 sekunder efter att traden påstås ha ägt rum. Eftersom det kom heartbeats under tiden så borde det inte bero på nätverket.

I vilket läge kan detta vara förväntat beteende?

Servern som sköter kommunikationen till din klient mår bra men det är problem längre bak i kedjan.

(1-1/1)