Private feed - funkar den

Added by Lars about 8 years ago

Från public feed får jag heartbeat var femte sekund helt enligt dokumentationen, men från private feed är det helt tyst. Är private feed igång?


Replies (5)

RE: Private feed - funkar den - Added by Lars about 8 years ago

Har fortfarande problem med detta...

{"cmd":"login", "args":{"session_key":"01234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö", "service":"nextapi"}} + NEWLINE

till pub.api.test.nordnet.se ger ett heartbeat var 5:e sekund som svar. Samma kommando till priv.api.test.nordnet.se ger inget svar alls. Har jag tittat snett i dokumentationen? Ska login-kommandona vara olika?

RE: Private feed - funkar den - Added by Nordnet Simon about 8 years ago

Hej, nu ska det fungera.

RE: Private feed - funkar den - Added by Lars about 8 years ago

Hej!

Tyvärr ingen skillnad. Om du vill kika i någon log så var senast använd "session_key" f5b658722f09a035b458bd81aa0415939b404a6f (ej längre aktiv).

Tack!

RE: Private feed - funkar den - Added by Nordnet Simon about 8 years ago

Hej,

Client: {"cmd":"login", "args":{"session_key":"f5b658722f09a035b458bd81aa0415939b404a6f"}}
Client: {"cmd":"login", "args":{"session_key":"f5b658722f09a035b458bd81aa0415939b404a6f", "service":"nextapi"}}

I första fallet saknas service. I andra fallet ska det vara versaler i "NEXTAPI".

(1-5/5)