Delete transaktionssvar

Added by Niclas almost 8 years ago

Jag får följande svar på en DELETE på en order som ligger i marknaden.

Är det första meddelandet att se som ett transaktionssvar fr. Nordnet & det andra som ett svar fr. marknaden?
Särskiljs de olika svaren endast m.h.a actionType?

Received: {"type":"order","data":{"activationCondition":{"type":"NONE"},"orderID":665002,"
accno":XXXXXXXX,"instrumentID":{"marketID":11,"identifier":"1056","currency":"SEK
","isin":"SE0000291486"},"side":"BUY","modDate":1351100343126,"orderState":"ON_M
ARKET","actionState":"DEL_PEND"}}

Received: {"type":"order","data":{"accno":XXXXXXXX,"actionState":"DEL_PEND","actionType":"D
ELETE","actionStatus":"Sent","orderID":665002,"orderState":"ON_MARKET","modDate"
:1351100343192,"instrumentID":{"identifier":"1056","marketID":11}}}

MVH Niclas