Lists fungerar inte idag

Added by Henrik over 6 years ago

Hej,

jag försöker läsa in vilka listor som finns, med anropet

https://api.test.nordnet.se/next/1/lists

Alla andra anrop fungerar, men just det här anropet returnerar strängen "null". Är det något fel i testsystemet möjligtvis?


Replies (2)

RE: Lists fungerar inte idag - Added by Nordnet Simon over 6 years ago

Hej, nu ska det fungera igen.

RE: Lists fungerar inte idag - Added by Henrik over 6 years ago

Tack, mycket bättre.

(1-2/2)