Feeds och chart data

Added by Christian about 8 years ago

Jag håller på att göra lite tester och har lite allmänna frågor som jag har svårt att reda ut genom att läsa dokumentationen

1.
Jag begär en feed enligt följande:

"{\"cmd\":\"subscribe\", \"args\":{ \"t\":\"price\", \"i\":\"500\", \"m\":11}}\n";

Och får svaret:

args={"i":"500","m":11,"t":"price","trade_timestamp":"1970-01-01 01:00:00","tick_timestamp":"2012-09-21 22:00:00","bid":13,"bid_volume":133,"ask":0,"ask_volume":0,"close":22,"high":22,"last":22,"last_volume":0,"lot_size":1,"low":22,"open":0,"vwap":0,"turnover":0,"turnover_volume":0}

Följt av enbart hear beats. Stämmer det att anledningen till att jag bara får heartbeats efter det första svaret är att jag testar på helger och kvällar, när det inte kommer någon ny data?

2.
Jag begär en feed på index enligt följande: {"cmd":"subscribe", "args":{ "t":"index", "i":"RT-SIX30", "m":"OM"}}

Jag får enbart hear beats som svar. Är detta ett symptom på att marknaden inte finns i test systemet?
Jag testar även att skicka den förfrågan som står som exempel i feed dokumentationen och som man tror ska fungera, men får även då bara hear beats som svar. Det är svårt att avgöra om det är fel på min förfrågan, eller om feeden är ogiltig i testsystemet. Även när man gör en förfrågan som är helt fel så får man heart beats som svar.
"{\"cmd\":\"subscribe\", \"args\":{\"t\":\"index\", \"i\":\"SIX-IDX-DJI\", \"m\":\"SIX\"}}\n"

3.
Finns det några möjligheter att begära chart data för längre perioder än samma dag, säg att jag vill ha stängningspriserna för en aktie de senaste 30 dagarna, är det möjligt? Är det möjligt att begära historisk data för ett index på samma sätt?

4.
Om det visar sig att jag har försökt jobba mot feeds som inte finns i test-systemet, finns det någon möjlighet att få utveckla mot en miljö där dessa feeds finns, med ett test-konto?

Tack


Replies (3)

RE: Feeds och chart data - Added by Nordnet Simon about 8 years ago

1.
Jag begär en feed enligt följande:

"{\"cmd\":\"subscribe\", \"args\":{ \"t\":\"price\", \"i\":\"500\", \"m\":11}}\n";

Och får svaret:

args={"i":"500","m":11,"t":"price","trade_timestamp":"1970-01-01 01:00:00","tick_timestamp":"2012-09-21 >> 22:00:00","bid":13,"bid_volume":133,"ask":0,"ask_volume":0,"close":22,"high":22,"last":22,"last_volume":0,"lot_size":1,"low":22,"open":0,"vwap":0,"turnover":0,"turnover_volume":0}

Följt av enbart hear beats. Stämmer det att anledningen till att jag bara får heartbeats efter det första svaret är att jag testar på helger och kvällar, när det inte kommer någon ny data?

Det är korrekt. Du får det senaste ticket som finns vid prenumeration, sen händer det inget.

2.
Jag begär en feed på index enligt följande: {"cmd":"subscribe", "args":{ "t":"index", "i":"RT-SIX30", "m":"OM"}}

Jag får enbart hear beats som svar. Är detta ett symptom på att marknaden inte finns i test systemet?

Ja, det är det. Vi har inga indikatorer i test.

Jag testar även att skicka den förfrågan som står som exempel i feed dokumentationen och som man tror ska fungera, men får även då bara hear beats som svar. Det är svårt att avgöra om det är fel på min förfrågan, eller om feeden är ogiltig i testsystemet. Även när man gör en förfrågan som är helt fel så får man heart beats som svar.
"{\"cmd\":\"subscribe\", \"args\":{\"t\":\"index\", \"i\":\"SIX-IDX-DJI\", \"m\":\"SIX\"}}\n"

Ja - vi har valt den lösningen. Anledningen är att om klienten börjar prenumerera på ett instrument som tex är nytt så har vi ingen data. Om vi då returnerar ett fel slutat klienten prenumerera och inga priser skickas ut när feeden startas.

Jag håller med om att det blir lite stökigt i test innan alla grejer är på plats.

3.
Finns det några möjligheter att begära chart data för längre perioder än samma dag, säg att jag vill ha stängningspriserna för en aktie de senaste 30 dagarna, är det möjligt?

Nej, tyvärr inte.

Är det möjligt att begära historisk data för ett index på samma sätt?

Nej,

4.
Om det visar sig att jag har försökt jobba mot feeds som inte finns i test-systemet, finns det någon möjlighet att få utveckla mot en miljö där dessa feeds finns, med ett test-konto?

Nej, tyvärr inte. Vi kommer att försöka få fler feeder i framtiden i test. Vissa marknader kommer vi att kunna lägga till senare.

RE: Feeds och chart data - Added by sunh 13 days ago

I am from another country. My country is 먹튀검증 Even there, your 먹튀검증 and 스포츠중계 related articles are being read.I think it is that influential 꽁머니 After reading 안전놀이터 I am going to read other 토토사이트 as well. I would like to share a little more about 안전놀이터 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. I think it's really good 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: Feeds och chart data - Added by sunh 13 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .com I finally found the article 먹튀검증 I was looking for! 먹튀신고 I'm so happy. 먹튀 Until I read your article, 먹튀검증업체 I've been looking for 먹튀커뮤니티 it through countless sites. 먹튀사이트검증 I finally found 먹튀사이트 the article I was looking for. 메이저놀이터 You don't know 메이저안전놀이터추천 how hard I've been trying메이저놀이터추천 to find these posts. 메이저놀이터 I will read all the other articles 사설토토 on your website. 메이저사설토토 That much, 사설토토사이트추천 your post impressed me very deeply. 사설토토사이트 I also run my own website. 사설놀이터 I'm reviewing a lot of materials 안전놀이터 to write on the same topic as you. 토토안전놀이터 I will also refer 안전놀이터 to your article 토토사이트 in running my website. 토토추천 Anyway, 메이저토토사이트 thank you again for allowing me to read these good posts, 먹튀없는토토사이트 and I hope you have a good day. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트

(1-3/3)