Saknad info i private feed

Added by Andreas over 9 years ago

Hej,

Jag fick följande på privata feeden: {"type":"order","data":{"accno":9210103,"actionState":"INS_CONF","actionType":"INSERT","actionStatus":"Confirmed","orderID":467070,"orderState":"ON_MARKET","modDate":1305792864245,"instrumentID":{"identifier":"3966","marketID":11}}}

Det saknas dock en hel del information som skulle finnas: side, price, priceCondition, volume etc etc. Är det fel i dokumentationen?


Replies (2)

RE: Saknad info i private feed - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Vi är nog lite otydliga i dokumentationen. Det som alltid kommer är instrumentID, modDate, accno och orderID i övrigt är det bara fält som är förändrade som kommer.

Du borde ha fått ett ett meddelande innan som innehåller pris, side och volume.

RE: Saknad info i private feed - Added by Andreas over 9 years ago

Ok, vad bra, då vet jag.

(1-2/2)