Enkelt sätt att få status på en liggande order?

Added by Johan over 9 years ago

Finns get nån Get URL som ger status på ett visst order id? eller ska man använda "Get exchange traded orders" och leta upp den order man vill ha info om?

/Olof (via johans konto)


Replies (3)

RE: Enkelt sätt att få status på en liggande order? - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej,

Idag går det tyvärr endast att fråga efter alla ordrar för ett konto.

Vi har ju byggt API:t efter våra behov i första hand så vi kan ha missat några grejer.

Vi tänkte att vid uppstart av klienten frågar man efter status på alla ordrar och startar privata feeden. Det gör att man alltid har senaste statusen på alla ordrar i minnet.

Är det något läge vi har missat?

/Simon

RE: Enkelt sätt att få status på en liggande order? - Added by Andreas over 9 years ago

Finns det inte en risk att man kan komma ur synk just vid uppstarten, om en order ändras precis mellan man frågar efter status på alla ordrar och att privata feeden går igång?

Jämför https://api.test.nordnet.se/boards/2/topics/48

RE: Enkelt sätt att få status på en liggande order? - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej,

1. Starta feeden först.
2. Fråga API:t efter ordrar.

Varje gång en orderförändring hanteras i systemet ska modTime kontrolleras. Är modtime äldre än ordern i klienten ska feedmeddelandet ignoreras.

/Simon

(1-3/3)