Enkelt sätt att få status på en liggande order?

Added by Johan over 9 years ago

Finns get nån Get URL som ger status på ett visst order id? eller ska man använda "Get exchange traded orders" och leta upp den order man vill ha info om?

/Olof (via johans konto)


Replies (5)

RE: Enkelt sätt att få status på en liggande order? - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej,

Idag går det tyvärr endast att fråga efter alla ordrar för ett konto.

Vi har ju byggt API:t efter våra behov i första hand så vi kan ha missat några grejer.

Vi tänkte att vid uppstart av klienten frågar man efter status på alla ordrar och startar privata feeden. Det gör att man alltid har senaste statusen på alla ordrar i minnet.

Är det något läge vi har missat?

/Simon

RE: Enkelt sätt att få status på en liggande order? - Added by Andreas over 9 years ago

Finns det inte en risk att man kan komma ur synk just vid uppstarten, om en order ändras precis mellan man frågar efter status på alla ordrar och att privata feeden går igång?

Jämför https://api.test.nordnet.se/boards/2/topics/48

RE: Enkelt sätt att få status på en liggande order? - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej,

1. Starta feeden först.
2. Fråga API:t efter ordrar.

Varje gång en orderförändring hanteras i systemet ska modTime kontrolleras. Är modtime äldre än ordern i klienten ska feedmeddelandet ignoreras.

/Simon

RE: Enkelt sätt att få status på en liggande order? - Added by sunh 11 days ago

This is the item I was looking for. <a href="https://subtitles.ee/meogtwigeomjeungsite/">먹튀검증사이트</a>I'm yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. I finally found 먹튀검증. Please upload a lot of good 먹튀검증 in the future. Thank you IT What more resources are there about 스포츠중계 I hope all of them are the materials I am interested in 꽁머니 have a lot of items related to 안전놀이터 In addition, if you are curious about materials related 토토사이트 안전놀이터 please come and visit us anytime.My site name 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: Enkelt sätt att få status på en liggande order? - Added by sunh 11 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 Nice to meet you. 먹튀검증 That's a great post. 먹튀신고 Thank you. 먹튀 I live in 먹튀검증업체 a different country from you. 먹튀커뮤니티 Your post will be 먹튀사이트검증 popular enough in my country. 먹튀사이트 I'm very happy to read this post. 메이저놀이터 Thank you. 메이저안전놀이터추천 You must have메이저놀이터추천 put a lot of effort into writing this. 메이저놀이터 I'd like to appreciate that. 사설토토 I wish I could write like you. 메이저사설토토 Actually, 사설토토사이트추천 I'm small, 사설토토사이트 but I'm running my own website. 사설놀이터 If you have time, 안전놀이터 please visit my website. 토토안전놀이터 There must be 안전놀이터 a post that 토토사이트 you will find interesting. 토토추천 And please leave a replay about 메이저토토사이트 your shortcomings. 먹튀없는토토사이트 It would be very helpful to me if you could. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day!

(1-5/5)