Problem med orderläggning: 404

Added by Andreas over 9 years ago

Hej,

När jag försöker lägga en order får jag följande:

2011-05-19 08:26:28 - ERROR - POST https://api.test.nordnet.se/next/1/accounts/9210103/order?marketID=30&price=165.0&side=buy&volume=10&identifier=1954&currency=SEK returned a response status of 404

Någon idé om vad som är fel?


Replies (3)

RE: Problem med orderläggning: 404 - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej, det ska vara [...]/orders?marketID=30. Det är fel i dokumentationen. Jag ska fixa till det.

/Simon

RE: Problem med orderläggning: 404 - Added by Andreas over 9 years ago

Tack! Gäller det även modify och delete (PUT resp DELETE)?

RE: Problem med orderläggning: 404 - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Ja, all hantering av orders för ett konto finns på https://api.test.nordnet.se/next/1/accounts/<accno>/orders

(1-3/3)