Instrument identifier

Added by Andreas over 9 years ago

Hej,

I dokumentationen förekommer två olika benämningar på identifierare för instrument (förutom marknads-id:t): "Nordnet instrument identifier" och "The exchange specific identifier". Exempelvis, vid orderläggning är det Nordnet-id:t som gäller, men när man slår upp existerande ordrar får man Exchange-identifieraren.

Är det skillnad på dessa identifierare, eller sammanfaller de alltid?


Replies (2)

RE: Instrument identifier - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Tack, det där måste fixas i dokumentationen. Det ska stå "Nordnet instrument identifier" överallt.

identifier är alltid samma i alla anrop. Instrumenten identifieras alltid unikt med marketID och identifier.

RE: Instrument identifier - Added by Andreas over 9 years ago

Vad skönt att det var så. Tack för snabbt svar.

(1-2/2)