Unsubscribe to one instrument

Added by Sebastian almost 8 years ago

Hej,

Det är möjligt att jag missar något uppenbart - men finns det något sätt att unsubscribe:a från ett specifikt instrument? Låt säga att jag subscribe:ar på 2 instrument, och jag vill efter halva körningen bara subscribe:a till ett av dessa instrument. Finns det något sätt att göra detta på?

Vänligen,
Sebastian


Replies (2)

RE: Unsubscribe to one instrument - Added by Sebastian almost 8 years ago

Tack för svar. Då det står i dokumentationen ["args" | Subgroup {Subscribe request}] så antog jag att args bara gäller för subscribe (och ej unsubscribe). Kan jag alltså efter "cmd":"unsubscribe" lägga till "args" och sedan sätta "t" till "price", och "i" till instrumentID och "m" till marketID?

(1-2/2)