Tagga ordrar

Added by Sebastian over 8 years ago

Vad jag förstår så kan man inte lägga en egen beskrivning på skickade ordrar via API:et. Om så nu är fallet, går detta att lägga till som funktion i API:et? Jag tänker mig att problem kan uppstå vid vanlig manuell handel samtidigt som man har ett system i produktion som inte kan skilja på vilken orderinfo som är vilken i den privata feeden (eller syns enbart info från API i privata feeden?).


Replies (4)

RE: Tagga ordrar - Added by Sebastian over 8 years ago

Är det tänkt att man ska hålla lokal koll på de orderID man får som svar vid en order entry via API:t, för att ej blanda ihop ordrar från icke-API-handel (om detta nu som sagt syns i den privata feeden)?

RE: Tagga ordrar - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, det är tänkt att applikationen håller reda på det själv med hjälp av order id som kommer i enter order svaret. I freden syns alla ordrar från webben Wintrade och mobilapparna.

RE: Tagga ordrar - Added by sunh 18 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .com Hello, 먹튀검증 I would like to 먹튀신고 tell you that 먹튀 I read your post very well. 먹튀검증업체 I put a lot of effort 먹튀커뮤니티 into finding this quality article. 먹튀사이트검증 Your writing skills are amazing. 먹튀사이트 Are you an expert 메이저놀이터 on this subject? 메이저안전놀이터추천 I think so.메이저놀이터추천 That's how much 메이저놀이터 writing feels professional. 사설토토 I hope many high-quality posts 메이저사설토토 like yours will be posted 사설토토사이트추천 on the website I run by me. 사설토토사이트 If you're curious, 사설놀이터 please visit my website 안전놀이터 as well. 토토안전놀이터 I'm still lacking a lot, 안전놀이터 but if you come 토토사이트 and point out 토토추천 what I'm lacking, 메이저토토사이트 my website will be able to 먹튀없는토토사이트 develop further. 토토사이트추천 I'd be very happy if you would. 토토사이트 Once again, thank you for writing, and I hope you have a great day today. Thank you.

RE: Tagga ordrar - Added by sunh 18 days ago

This is the item I was looking for. 먹튀검증사이트 I'm yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. I finally found 먹튀검증. Please upload a lot of good 먹튀검증 in the future. Thank you IT What more resources are there about 스포츠중계 I hope all of them are the materials I am interested in 꽁머니 have a lot of items related to 안전놀이터 In addition, if you are curious about materials related 토토사이트 안전놀이터 please come and visit us anytime.My site name 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

(1-4/4)