Short (kort position)

Added by Mikael over 8 years ago

Hej,

Hur anges kort position (short) i Order Handling? Är det så att man sätter "side" till "sell" utan att tidigare ha köpt värdepappret? Eller kommer man få ett error då?

/Mikael


Replies (14)

RE: Short (kort position) - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, du är rätt ute. För att gå kort i ett värdepapper så är det bara att sälja även om du inte har någon position.

För att göra det krävs ett avtal ( i produktion så ansöker man via webben ). Här i test fuskar vi in det manuellt.

Vissa instrument får man inte blanka då får du ett felmeddelande oavsett vilka avtal du har.

Prova gärna direkt och se felmeddelandet så du känner igen det i prod. När du gjort det säg till så ska jag ge dig avtalet i test.

RE: Short (kort position) - Added by Mikael over 8 years ago

Okej. Går det igenom några ordrar i testgränssnittet? Jag testade att ligga lång i Eric B men status är pending och när jag kör "Get account positions" så får jag bara en tom lista:

<positions type="array"/>

/Mikael

RE: Short (kort position) - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Ja - det går att lägga order.

Men om ordern inte gick till avslut så ligger den kanske kvar på marknaden.

Prova https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/REST_API_documentation#Exchange-orders och se status på ordern.

RE: Short (kort position) - Added by Mikael over 8 years ago

Min order (Ericsson B för 65 kr, en bra bit över senaste pris alltså) ger det här:

 <securityOrder>
  <priceCondition>LIMIT</priceCondition>
  <validity>
   <validUntil type="integer">1339599900000</validUntil>
   <type>DAY</type>
  </validity>
  <price>
   <value type="float">65.0</value>
   <curr>SEK</curr>
  </price>
  <side>BUY</side>
  <routingCondition>SOR_SPLIT</routingCondition>
  <orderID type="integer">637157</orderID>
  <volumeCondition>NORMAL</volumeCondition>
  <tradedVolume type="float">0.0</tradedVolume>
  <instrumentID>
   <marketID type="integer">11</marketID>
   <identifier>101</identifier>
  </instrumentID>
  <orderState>ON_MARKET</orderState>
  <accno type="integer">9210107</accno>
  <openVolume type="float">0.0</openVolume>
  <volume type="float">2.0</volume>
  <actionState>INS_CONF</actionState>
  <activationCondition>
   <type>NONE</type>
  </activationCondition>
  <modDate type="integer">1339589908560</modDate>
 </securityOrder>

Hur tolkar jag det? Borde den inte har gått igenom? Nuvarande kurs är ca 63,10.

/Mikael

RE: Short (kort position) - Added by Mikael over 8 years ago

Är det så att openVolume är den volym som återstår att fyllas och volume är den som fyllts?

RE: Short (kort position) - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hur tolkar jag det? Borde den inte har gått igenom? Nuvarande kurs är ca 63,10.

Den ser inte ut att vara kvar på marknaden - bästa bid är 63.25 just nu i test. Är den fortfarande kvar?

Observera att du inte kan jämföra med produktionspriserna - det här är testsystemet hos NasdaqOMX med helt andra priser än verkligheten.

Är det så att openVolume är den volym som återstår att fyllas och volume är den som fyllts?

Nej, det som återstår av ordern just nu ör volume.
tradedVolume är hur mycket som är avslutat
openVolume är är volymen som är öppen om du har lagt en iceberg order (dold volym). Om det inte är en iceberg order så visar den alltid 0.

RE: Short (kort position) - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hur tolkar jag det? Borde den inte har gått igenom? Nuvarande kurs är ca 63,10.

Det kan vara så att det nya priset som blev på marknaden skiljer sig för mycket från det förra. Om det gör det går instrumentet in i auktionsfas och inga avslut genereras på 3 minuter. Det är för att ett nytt vettigt jämviktspris ska skapas. I produktion är det sällsynt, priserna varierar inte på det sättet på riktigt. Men i test händer det då och då och då kan under den tiden köp vara >= sälj priset.

RE: Short (kort position) - Added by Sebastian over 8 years ago

Går det att koppla på blankningsmöjligheter på konto 9210098?

RE: Short (kort position) - Added by Mikael over 8 years ago

Ok, jag får läsa priset från API:et, vilket jag inte gjorde.

RE: Short (kort position) - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej Mikael och Sebastian, bådas konton ska nu kunna blanka i test.

RE: Short (kort position) - Added by sunh about 1 month ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comHello, I really enjoyed reading your post. 먹튀검증 It's very helpful for me. 먹튀신고 Actually, 먹튀 my friend recommended this article. 먹튀검증업체 My friend recommended me 먹튀커뮤니티 to read it 먹튀사이트검증 because it is really good. 먹튀사이트 So I read it, 메이저놀이터 and it was really good. 메이저안전놀이터추천 I think I did a really good job reading it. 메이저놀이터추천 Actually, I'm doing something similar to you. 메이저놀이터 It's not exactly the same, 사설토토 but we have a lot in common. 메이저사설토토 As for what I do, 사설토토사이트추천 I have uploaded 사설토토사이트 a lot of posts on my website. 사설놀이터 If you're interested,안전놀이터 please visit 토토안전놀이터 and read it. 안전놀이터 You won't regret it. 토토사이트 Above all, 토토추천 I'm so glad to 메이저토토사이트 meet someone who is doing something similar. 먹튀없는토토사이트 I hope you will continue to upload good contents like the current post. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day.

RE: Short (kort position) - Added by sunh about 1 month ago

This photo is really good!!! 먹튀검증 I'm curious how you can find 스포츠중계 and upload the material I wanted 먹튀검증 Your material related to 꽁머니, 안전놀이터 is perfect. Also, don't you want to get material related to 토토사이트? 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. We look forward to a lot of activities안전놀이터 in the future. If you have time, please visit mysite 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: Short (kort position) - Added by dkfeiskkd 16 days ago

I love your blog post. I have bookmarked your blog in my bookmarks list. I hope you also visit my website. 먹튀검증

RE: Short (kort position) - Added by dkfeiskkd 16 days ago

Your post is really amazing! Please also visit my website to see.버즈툰

(1-14/14)