Ordning på callbacks vid trade

Added by Andreas over 9 years ago

När en order blir (delvis) handlad i marknaden får man enligt exempel i dokumentationen två callbacks via den privata feeden:
  1. Order changed by market - jag antar antingen borttagen från marknaden om hela volymen handlats, eller ändrad till motsvarande mindre volym om bara en del av orden handlats.
  2. Trade - information om själva handeln

Är det deterministiskt i vilken ordning dessa callbacks kommer? Dvs kommer alltid 1 före 2 eller vice versa?


Replies (1)

RE: Ordning på callbacks vid trade - Added by Nordnet Simon about 9 years ago

Hej,

ordningen är inte deterministisk. Ni bör inte skriva kod som litar på en specifik ordning.

Mvh Simon

(1-1/1)