Fel vid skapande av JSON-objekt

Added by Sebastian over 8 years ago

Jag kör följande kod:
String respose = baseResource.path("ticksizes").path("11002").accept(responseType).get(String.class);

responseType är satt till
private static final MediaType responseType = MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE;

När jag sedan försöker skapa ett JSON-objekt av detta med något i stil med
JSONObject myInstrument = new JSONObject(response);
får jag följande fel när jag kör:
Exception in thread "main" org.codehaus.jettison.json.JSONException: A JSONObject text must begin with '{' at character 1 of [{"tick":0.0001,"above":0.0,"decimals":4},.....,}]

"[]" är väl standard i JSON så jag tycker org.codehaus.jettison.json.JSONObject borde kunna hantera det. Jag kan ju alltid manuellt trimma bort "[" och "]", vilket borde få det att fungera, men det känns som en osnygg lösning. "[" och "]" i början resp. slut verkar vara med i alla GET-anrop. Ser ni någon uppenbar lösning, om jag vill få svaret på GET-anropet till ett JSON-objekt? Eller är det tänkt att jag ska tänka på ett annat sätt här?

Tack!
Sebastian


Replies (2)

RE: Fel vid skapande av JSON-objekt - Added by Sebastian over 8 years ago

Det verkar fungera fint med en JSONArray istället för ett JSONObject.

RE: Fel vid skapande av JSON-objekt - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Bra att du fick det att fungera. [...] är giltig JSON det är alltså ok att ha en array i roten.

(1-2/2)