Fel vid skapande av JSON-objekt

Added by Sebastian over 8 years ago

Jag kör följande kod:
String respose = baseResource.path("ticksizes").path("11002").accept(responseType).get(String.class);

responseType är satt till
private static final MediaType responseType = MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE;

När jag sedan försöker skapa ett JSON-objekt av detta med något i stil med
JSONObject myInstrument = new JSONObject(response);
får jag följande fel när jag kör:
Exception in thread "main" org.codehaus.jettison.json.JSONException: A JSONObject text must begin with '{' at character 1 of [{"tick":0.0001,"above":0.0,"decimals":4},.....,}]

"[]" är väl standard i JSON så jag tycker org.codehaus.jettison.json.JSONObject borde kunna hantera det. Jag kan ju alltid manuellt trimma bort "[" och "]", vilket borde få det att fungera, men det känns som en osnygg lösning. "[" och "]" i början resp. slut verkar vara med i alla GET-anrop. Ser ni någon uppenbar lösning, om jag vill få svaret på GET-anropet till ett JSON-objekt? Eller är det tänkt att jag ska tänka på ett annat sätt här?

Tack!
Sebastian


Replies (4)

RE: Fel vid skapande av JSON-objekt - Added by Sebastian over 8 years ago

Det verkar fungera fint med en JSONArray istället för ett JSONObject.

RE: Fel vid skapande av JSON-objekt - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Bra att du fick det att fungera. [...] är giltig JSON det är alltså ok att ha en array i roten.

RE: Fel vid skapande av JSON-objekt - Added by sunh 18 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .com I finally found the article 먹튀검증 I was looking for! 먹튀신고 I'm so happy. 먹튀 Until I read your article, 먹튀검증업체 I've been looking for 먹튀커뮤니티 it through countless sites. 먹튀사이트검증 I finally found 먹튀사이트 the article I was looking for. 메이저놀이터 You don't know 메이저안전놀이터추천 how hard I've been trying메이저놀이터추천 to find these posts. 메이저놀이터 I will read all the other articles 사설토토 on your website. 메이저사설토토 That much, 사설토토사이트추천 your post impressed me very deeply. 사설토토사이트 I also run my own website. 사설놀이터 I'm reviewing a lot of materials 안전놀이터 to write on the same topic as you. 토토안전놀이터 I will also refer 안전놀이터 to your article 토토사이트 in running my website. 토토추천 Anyway, 메이저토토사이트 thank you again for allowing me to read these good posts, 먹튀없는토토사이트 and I hope you have a good day. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트

RE: Fel vid skapande av JSON-objekt - Added by sunh 18 days ago

This is the item I was looking for. 먹튀검증사이트 I'm yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. I finally found 먹튀검증. Please upload a lot of good 먹튀검증 in the future. Thank you IT What more resources are there about 스포츠중계 I hope all of them are the materials I am interested in 꽁머니 have a lot of items related to 안전놀이터 In addition, if you are curious about materials related 토토사이트 안전놀이터 please come and visit us anytime.My site name 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

(1-4/4)