Fungerar "Touch Session"?

Added by Mikael over 8 years ago

Lyckas inte genomföra en touch session med min session key. Login går bra och jag får tillbaka en session key. Men när jag gör en HTTP PUT mot "https://api.test.nordnet.se/next/1/login/51e10f...4ec5c" (jag har tagit bort lite av session key) så får jag inte något svar från den URL:en. Vad kan vara fel? Finns kodexempel? Jag hittar bara kod för login. Vilket språk som helst går bra (men jag gör anropet med cURL i PHP).

Vet inte onm det är basic auth i headern som krånglar...!? Min basic auth ser ut så här:

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC ) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $sessionKey.":".$sessionKey);

/Mikael


Replies (8)

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, har du fått andra frågor att fungera?

Om inte så är det nog basic auth som strular. Prova att base64 encoda varje $sessionKey ungefär så här: base64($sessionKey):base64($sessionKey). Om det inte fungerar prova att sätta headern Authorization till "Basic base64($sessionKey):base64($sessionKey)".

Fråm Erlang exemplet https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Code_examples#Login-example-in-Erlang


  S -> [{"Authorization", "Basic " ++
      binary_to_list(base64:encode(binary_to_list(S) ++ ":" ++
                     binary_to_list(S)))}]

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Mikael over 8 years ago

Hej, POST och GET fungerar. Det har nog att göra med hur parametrar hanteras i PUT (och DELETE) tror jag.

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Nu ser jag inte all din kod men har du med


curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Mikael over 8 years ago

Yes, den har jag med. Men jag har hittat "felet" och nu funkar det. Det är att om man kör PUT med cURL så måste man även sätta CURLOPT_INFILESIZE till 0 och CURLOPT_INFILE till en tom fil. Den förväntar sig att det alltid skickas med en fil, även om size == 0.

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Mikael over 8 years ago

Hur länge kan man toucha en session? Finns det någon bortre gräns? Alltså om man loggar in och får tillbaka att expires_in=300. Och så touchar man sessionen inom det intervallet, finns det någon bortre gräns för när man måste logga in igen och få en ny session ID?

/Mikael

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

I dagsläget finns det ingen sådan spärr. Det kan dock komma i framtiden. Om du planerar att ha en app igång dygnet runt så måste du vara beredd på att under dom timmar alla marknadsplatser vi handlar på är stängda så kan det ske underhåll och vissa servicar ibland inte kan nås.

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by sunh about 1 month ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comHello, I really enjoyed reading your post. 먹튀검증 It's very helpful for me. 먹튀신고 Actually, 먹튀 my friend recommended this article. 먹튀검증업체 My friend recommended me 먹튀커뮤니티 to read it 먹튀사이트검증 because it is really good. 먹튀사이트 So I read it, 메이저놀이터 and it was really good. 메이저안전놀이터추천 I think I did a really good job reading it. 메이저놀이터추천 Actually, I'm doing something similar to you. 메이저놀이터 It's not exactly the same, 사설토토 but we have a lot in common. 메이저사설토토 As for what I do, 사설토토사이트추천 I have uploaded 사설토토사이트 a lot of posts on my website. 사설놀이터 If you're interested,안전놀이터 please visit 토토안전놀이터 and read it. 안전놀이터 You won't regret it. 토토사이트 Above all, 토토추천 I'm so glad to 메이저토토사이트 meet someone who is doing something similar. 먹튀없는토토사이트 I hope you will continue to upload good contents like the current post. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day.

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by sunh about 1 month ago

This is the video I missed so much. I'm curious how you can find 먹튀검증 and upload the material I wanted 먹튀검증 I was impressed with your video 스포츠중계 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. we look forward to a lot of 꽁머니 in the future.I have a lot of videos related to 안전놀이터 If you have time, please visit my안전놀이터 and 안전놀이터 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

(1-8/8)