Fungerar "Touch Session"?

Added by Mikael over 8 years ago

Lyckas inte genomföra en touch session med min session key. Login går bra och jag får tillbaka en session key. Men när jag gör en HTTP PUT mot "https://api.test.nordnet.se/next/1/login/51e10f...4ec5c" (jag har tagit bort lite av session key) så får jag inte något svar från den URL:en. Vad kan vara fel? Finns kodexempel? Jag hittar bara kod för login. Vilket språk som helst går bra (men jag gör anropet med cURL i PHP).

Vet inte onm det är basic auth i headern som krånglar...!? Min basic auth ser ut så här:

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC ) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $sessionKey.":".$sessionKey);

/Mikael


Replies (6)

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, har du fått andra frågor att fungera?

Om inte så är det nog basic auth som strular. Prova att base64 encoda varje $sessionKey ungefär så här: base64($sessionKey):base64($sessionKey). Om det inte fungerar prova att sätta headern Authorization till "Basic base64($sessionKey):base64($sessionKey)".

Fråm Erlang exemplet https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Code_examples#Login-example-in-Erlang


  S -> [{"Authorization", "Basic " ++
      binary_to_list(base64:encode(binary_to_list(S) ++ ":" ++
                     binary_to_list(S)))}]

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Mikael over 8 years ago

Hej, POST och GET fungerar. Det har nog att göra med hur parametrar hanteras i PUT (och DELETE) tror jag.

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Nu ser jag inte all din kod men har du med


curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Mikael over 8 years ago

Yes, den har jag med. Men jag har hittat "felet" och nu funkar det. Det är att om man kör PUT med cURL så måste man även sätta CURLOPT_INFILESIZE till 0 och CURLOPT_INFILE till en tom fil. Den förväntar sig att det alltid skickas med en fil, även om size == 0.

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Mikael over 8 years ago

Hur länge kan man toucha en session? Finns det någon bortre gräns? Alltså om man loggar in och får tillbaka att expires_in=300. Och så touchar man sessionen inom det intervallet, finns det någon bortre gräns för när man måste logga in igen och få en ny session ID?

/Mikael

RE: Fungerar "Touch Session"? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

I dagsläget finns det ingen sådan spärr. Det kan dock komma i framtiden. Om du planerar att ha en app igång dygnet runt så måste du vara beredd på att under dom timmar alla marknadsplatser vi handlar på är stängda så kan det ske underhåll och vissa servicar ibland inte kan nås.

(1-6/6)