Annorlunda felmeddelande

Added by Sebastian over 8 years ago

Jag försökte ta bort en order som så vitt jag vet hade status INS_PEND, och fick följande meddelande:

{
"orderID": 631269,
"resultCode": "DATA_STORE_ERR",
"orderState": "LOCAL",
"accNo": borttaget,
"actionState": "DEL_FAIL",
"message": "ORA-01400: cannot insert NULL into (\"TRADE\".\"LOGS\".\"LOGID\")\nORA-06512: at \"TRADE.PKG_TRADE_LOG\", line 37\nORA-06512: at \"TRADE.PKG_TRADE_CUST_ORDER\", line 752\nORA-20010: EXC_ORDER_UNCONFIRMED\nORA-06512: at line 1\n"
}

Jag antar att det egentligen inte skulle gå, så jag behöver inte någon särskild hjälp, men eftersom ovanstående ser lite annorlunda ut så skriver jag det här i det fall att ni kan ha nytta av information.


Replies (16)

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, det är ett känt problem i testsystemet. Vill du att vi ska ta bort alla dina ordrar?

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Sebastian over 8 years ago

Ja tack, gärna.
Jag undrar även om det finns något anrop för att ta borta alla utestående ordrar för ett visst konto (pending/on_market/osv)?

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Nu ska dom vara borta.

Vi har inget kommando för att ta bort alla ordrar. Om man i produktion hamnar i läget med pending order så är det allvarligt - det betyder att marknaden inte har svarat på ordertransaktionen. För att ta bort den krävs att man manuellt kontrollerar orderns status på marknaden - annars har vi en annan syn på världen än marknaden.

Det som gör att det händer i test då och då händer inte i produktion.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Sebastian over 8 years ago

Tack för svar. Jag har ett par följdfrågor:

1) Har ni för avsikt att lägga till ett sådant anrop - t.ex ta bort alla ordrar för ett visst konto?

2) När man är i produktion, har man tillgång till och kontroll över alla ordrar man lägger via API:t i TOT och/eller orc?

Vänligen
Sebastian

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Sebastian wrote:

1) Har ni för avsikt att lägga till ett sådant anrop - t.ex ta bort alla ordrar för ett visst konto?

Vi har inga sådana planer för tillfället.

2) När man är i produktion, har man tillgång till och kontroll över alla ordrar man lägger via API:t i TOT och/eller orc?

I produktion så har du full kontroll via webben, WinTrade och mobilapparna. I TOT och Orc har du inte full kontroll ännu.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Sebastian over 8 years ago

Tack för svar. Har ni någon aning om när full kontroll i TOT och/eller orc kan fås?

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Carl over 8 years ago

Jag har också ett antal ordrar jag inte kan få bort med samma felmeddelande som ovan.
Tacksam om ni tar bort alla mina liggande ordrar.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, nu ska dom vara borta.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Carl over 8 years ago

Tack för det, mina ordrar är nu borttagna.
Idag hamnar jag dock åter i läget att mina ordrar fastnar i läget orderState=LOCAL actionState=INS_PEND utan at gå vidare till ON_MARKET. Detta sker under tidpunkt då marknaden är öppen. Jag kan inte själv ta bort dessa ordrar.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Tommi over 8 years ago

We have a bit of trouble with order handling in test right now. We're looking into it.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Tommi over 8 years ago

Tommi wrote:

We have a bit of trouble with order handling in test right now. We're looking into it.

Problem solved and order handling should be back to normal.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Carl over 8 years ago

Thank you. Please remove all my pending orders.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Done.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Hans over 8 years ago

Hei

Jeg har samme problem, får ikke slettet ordrer som er listet opp i securityOrders.
Dessuten ligger det mange (gamle) der (securityOrders) med status Deleted,
1) kunne dere fjerne de som ligger i securityOrders?
2) hvor lenge skal egentlig ordrer, som ikke er pending, ligge i securityOrders, fram til midnatt?

Med vennlig hilsen
Hans

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hans wrote:

Hei
Dessuten ligger det mange (gamle) der (securityOrders) med status Deleted,
2) hvor lenge skal egentlig ordrer, som ikke er pending, ligge i securityOrders, fram til midnatt?

Det beror på marknad. Om det är en dagsorder så tas den bort antingen vid stängning eller midnatt.

RE: Annorlunda felmeddelande - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Alla ordrar i testsystemet tas bort inom kort.

(1-16/16)