Instrumentlista

Added by Anonymous over 7 years ago

Hej

Jag försöker få ut en lista av instrument som finns på en marknad. Men det verkar inte funka.

print("Trying to get instrument list")
print_json(req('lists/11'))

Det kommer från er exempelkod. Är denna lista inte uppsatt i test? Alla andra anrop fungerar som förväntat

def req(cmd=''):
r=requests.get(URL + '/%s' % cmd ,auth = auth, headers=headers)
return json.loads(r.text)

Trying to get instrument list ************
error:List not found ************
orderID:629181
orderState:LOCAL
resultCode:ORDER_WRONG_PRICE
message:price 70.000000 is higher than the range [48.320000, 66.440000]
actionState:INS_FAIL
accNo:9210255
None


Replies (1)

RE: Instrumentlista - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, listorna är inte kopplade till marknaderna. För att hämta alla listor som finss tillgängliga

Kör req('lists').

I svaret får du dom alla tillgängliga listid. Som sagt det har inget med marknad att göra.

Se mer på https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/REST_API_documentation#Get-lists

(1-1/1)