status på certifisering?

Added by Hans about 8 years ago

Hei

bare lurte på hva status er på certifisering av den moulen jeg sendte dere for en tid siden

med vennlig hilsen

Hans