VPN och LAN?

Added by Johan over 9 years ago

Hej

Vi behöver komma åt vårt LAN när vi är uppkopplade mot ert VPN. Efter att ha power-googlat en förmiddag verkar det som det är upp till er att ställa in rätt policys så att detta fungerar korrekt när vi är uppkopplade. Vi kan köra vår app på en dator med multipla NIC's om det hjälper er. Att bara ändra i routingtabellen när man kör multipla NICs verkar inte funka, jag tror AnyConnect tar kontroll över alla NIC's och släpper endast ut trafik i er riktning.

Tacksam för all hjälp!

mvh

Olof via Johan


Replies (4)

RE: VPN och LAN? - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej, rent tekniskt kan vi säkert lösa det (jag är ingen nätexpert) men det är av säkerhetsskäl som det är blockerat på det här viset. Jag har skickat vidare frågan internt till dom som hanterar dom här sakerna.

/Simon

RE: VPN och LAN? - Added by Johan over 9 years ago

Kanon. Vi har lite system på LAN'et som vi måste kunna koppla oss till. Höres!

RE: VPN och LAN? - Added by sunh 11 days ago

This is the item I was looking for. 먹튀검증사이트 I'm yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. I finally found 먹튀검증. Please upload a lot of good 먹튀검증 in the future. Thank you IT What more resources are there about 스포츠중계 I hope all of them are the materials I am interested in 꽁머니 have a lot of items related to 안전놀이터 In addition, if you are curious about materials related 토토사이트 안전놀이터 please come and visit us anytime.My site name 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: VPN och LAN? - Added by sunh 11 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 I finally found the article 먹튀검증 I was looking for! 먹튀신고 I'm so happy. 먹튀 Until I read your article, 먹튀검증업체 I've been looking for 먹튀커뮤니티 it through countless sites. 먹튀사이트검증 I finally found 먹튀사이트 the article I was looking for. 메이저놀이터 You don't know 메이저안전놀이터추천 how hard I've been trying메이저놀이터추천 to find these posts. 메이저놀이터 I will read all the other articles 사설토토 on your website. 메이저사설토토 That much, 사설토토사이트추천 your post impressed me very deeply. 사설토토사이트 I also run my own website. 사설놀이터 I'm reviewing a lot of materials 안전놀이터 to write on the same topic as you. 토토안전놀이터 I will also refer 안전놀이터 to your article 토토사이트 in running my website. 토토추천 Anyway, 메이저토토사이트 thank you again for allowing me to read these good posts, 먹튀없는토토사이트 and I hope you have a good day. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트

(1-4/4)