Önskemål

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Först och främst: jag tycker att Nordnet gör ett jättebra arbete genom att släppa nExt API:et för oss som vill utveckla egna system mot börsen. Jag hoppas verkligen att det här är ngt som ni kommer att fortsätta att satsa på då flera av oss säkerligen kommer att lägga tusentals timmar på att få till bra system.

Och lite förbättringsförslag:

- Forumet borde uppdateras så att man tydligare ser vilka trådar som har nytt innehåll som jag inte har läst. Det känns också som att detta vore bra för er på Nordnet för det finns nu ett antal trådar som saknar svar från er.
- Ngt slags system för feature requests.
- Vore intressant att få se er roadmap för nExt.

Tack.

Vänliga hälsningar,
Henrik


Replies (3)

RE: Önskemål - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej,
Henrik wrote:

Först och främst: jag tycker att Nordnet gör ett jättebra arbete genom att släppa nExt API:et för oss som vill utveckla egna system mot börsen. Jag hoppas verkligen att det här är ngt som ni kommer att fortsätta att satsa på då flera av oss säkerligen kommer att lägga tusentals timmar på att få till bra system.

Kul.

Och lite förbättringsförslag:
- Forumet borde uppdateras så att man tydligare ser vilka trådar som har nytt innehåll som jag inte har läst. Det känns också som att detta vore bra för er på Nordnet för det finns nu ett antal trådar som saknar svar från er.

Det är en bra feature - jag ska se om det är något man kan slå på i nuvarande system.

- Ngt slags system för feature requests.

Det vore bra - det kommer många bra förslag härifrån så det vore bra om vi kunde samla dom på ett ställe.

- Vore intressant att få se er roadmap för nExt.

VI kan för tillfället inte ge någon detaljerad roadmap.

RE: Önskemål - Added by sunh 18 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .com Hello. First of all, 먹튀검증 thank you for allowing me to read such a good post. 먹튀신고 I really enjoyed it! 먹튀 This content will be 먹튀검증업체 very helpful to me. 먹튀커뮤니티 I live in another country, 먹튀사이트검증 but your post impressed me deeply. 먹튀사이트 I wish I had read this a little earlier. 메이저놀이터 You seem to have a great ability to write. 메이저안전놀이터추천 I envy it so much. 메이저놀이터추천 Because I'm actually running a 메이저놀이터 similar site. 사설토토 It's not enough yet. 메이저사설토토 But there are many posts on 사설토토사이트추천 my site that you might be interested in. 사설토토사이트 Please visit me sometime 사설놀이터 and read my post. 안전놀이터 It must feel interesting. 토토안전놀이터 COVID-19 안전놀이터 is becoming a problem all over the world 토토사이트 these days, 토토추천 and I'm worried if you 메이저토토사이트 and your country are okay. 먹튀없는토토사이트 I hope there are no big problems. 토토사이트추천 Always be careful and have a nice day today. 토토사이트

RE: Önskemål - Added by sunh 18 days ago

먹튀검증 의 메카는 먹튀보안관입니다 먹튀검증, 스포츠중계꽁머니 안내를 대표로하며, 안전놀이터 가 아닌 먹튀로 인해 피해를 보신 보든 분들이 더 이상 피해를 보지 않게 하기 위해 시작하게 되었습니다 토토사이트 와가장 멋진 먹튀검증사이트. 저는 당신의 메이저안전놀이터 관한 내용에 감탄을 멈추지 못하겠습니다. 메이저토토사이트 최고입니다. 다양한 안전놀이터 정보 안전한 꽁머니 많은 정보와 함꼐하는 먹튀가디언이였습니다.그리고 안전놀이터 함께 저희 사이트는토토사이트 같은 정보도 가지고 있습니다. 저희 사이트에도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 먹튀검증 이였습니다.

(1-3/3)