Data från feed

Added by Martin over 8 years ago

Nu funkar det för mig att läsa data från public feed (login + subscribe + läsa).

Problemet är att jag bara får ut en datapunkt. Därefter följer bara heartbeats var 5:e sekund. Vad behöver man göra mer för att få ut mer data? Är det något som måste aktiveras, eller är det något som bara funkar på dagen när börsen är öppen?

Så är ser den data ut jag får från feeden:

{"cmd":"price","args":{"i":"1869","m":30,"t":"price","trade_timestamp":"1970-01-01 01:00:00","tick_timestamp":"2012-05-29 10:04:36","bid":0.00,"bid_volume":0,"ask":0.00,"ask_volume":0,"close":0.05,"high":0.00,"last":0.00,"last_volume":0,"lot_size":1,"low":0.00,"open":0.00,"vwap":0.00,"turnover":0.00,"turnover_volume":0}} {"cmd":"heartbeat","args":{}} {"cmd":"heartbeat","args":{}} {"cmd":"heartbeat","args":{}}
etc.

Jag gör subscribe med {"cmd":"subscribe", "args":{"t":"price", "m": 11, "i": "1869"}}


Replies (2)

RE: Data från feed - Added by Björn over 8 years ago

Generellt sett är aktiviteten väldigt låg i testsystemet, så det du beskriver är tyvärr ofta fullt normalt. Måndag och fredag kväll händer det mycket på grund av testverksamhet, om jag inte minns fel, så det är en bra tid att testköra på. Det finns beskrivet i andra trådar här i forumet. Du hittar det säkert snabbt om du söker lite.

RE: Data från feed - Added by Martin over 8 years ago

Det funkade fint när jag körde nu på morgonen (med en annan börs och aktie, m = 11, i = 101). Det tickar in kurser med kanske 3-10 sekunders mellanrum (oregelbundet).

(1-2/2)