Kan inte delete eller modify order i test

Added by Anders over 8 years ago

Är det något fel i orderhanteringen i test?

Vid delete eller modify på order lagd idag, då fungerade det, men på order lagd igår får jag

  [orderID] => 621473
  [resultCode] => DATA_STORE_ERR
  [orderState] => LOCAL
  [accNo] => xxxxxx
  [actionState] => DEL_FAIL
  [message] => ORA-01400: cannot insert NULL into ("TRADE"."LOGS"."LOGID")
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_LOG", line 37
ORA-06512: at "TRADE.PKG_TRADE_CUST_ORDER", line 752
ORA-20010: EXC_ORDER_UNCONFIRMED
ORA-06512: at line 1

Samma för modify (MOD_FAIL).

Är det så att man inte kan testa order på helger?


Replies (2)

RE: Kan inte delete eller modify order i test - Added by Anders over 8 years ago

Kan ni ta bort de order som ligger sedan i söndags?

RE: Kan inte delete eller modify order i test - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, nu är dom gamla ordrarna rensade.

(1-2/2)