Events vid köp

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Vilka events kommer jag att få när jag lägger en köp-order i följande fall:

- Jag lägger en köp-order, men har lagt för lågt pris så inget händer.

- Jag lägger en köp-order som går att matcha direkt.

- Jag lägger en köp-order där bara en del av den volym jag vill ha går att matcha. Senare får jag modifiera min order och höja priset så att hela volymen täcks.

/Henrik


Replies (3)

RE: Events vid köp - Added by Henrik over 8 years ago

Hej igen,

Och ett till exempel:

- Jag har lagt en köp-order som inte har gått att matcha och väljer sedan att höja priset men ordern går fortfarande inte att matcha.

Tack på förhand.

/Henrik

RE: Events vid köp - Added by Henrik over 8 years ago

Touchar denna tråd för ett svar...

/Henrik

RE: Events vid köp - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, jag tror jag fått med alla frågorna.

- Jag lägger en köp-order som går att matcha direkt.

Köp ERIC B antal:2 pris: 65

Orden är mottagen av Nordnet på väg till marknaden


{"type":"order","data":{"volume":2.0,"price":{"value":65.0,"curr":"SEK"},"validity":{"type":"DAY","validUntil":1338476700000},"volumeCondition":"NORMAL","activationCondition":{"type":"NONE"},"routingCondition":"NONE","orderID":624285,"accno":9210078,"instrumentID":{"marketID":11,"identifier":"101"},"side":"BUY","modDate":1338459030765,"orderState":"LOCAL","actionState":"INS_PEND"}}

Ordern är mottagen av marknaden


{"type":"order","data":{"accno":9210078,"actionState":"INS_CONF","actionType":"INSERT","actionStatus":"Confirmed","orderID":624285,"orderState":"ON_MARKET","modDate":1338459031635,"instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11}}}

Ordern tas bort (av marknaden eftersom det blir avslut).

{"type":"order","data":{"accno":9210078,"actionState":"DEL_PUSH","actionType":"DELETE","actionStatus":"Pushed","orderID":624285,"orderState":"DELETED","tradedVolume":2.0,"modDate":1338459031662,"instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11}}}

Avslutet kommer

{"type":"trade","data":{"orderID":624285,"price":{"value":65.0,"curr":"SEK"},"side":"BUY","tradeID":"B6527-20120531","instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11},"volume":2.0,"accno":9210078,"counterparty":"NON","tradetime":1338459031000}}

- Jag lägger en köp-order, men har lagt för lågt pris så inget händer.

Köp ERIC B antal:1 pris: 60

Orden är mottagen av Nordnet på väg till marknaden


{"type":"order","data":{"volume":1.0,"price":{"value":60.0,"curr":"SEK"},"validity":{"type":"DAY","validUntil":1338476700000},"volumeCondition":"NORMAL","activationCondition":{"type":"NONE"},"routingCondition":"NONE","orderID":624284,"accno":9210078,"instrumentID":{"marketID":11,"identifier":"101"},"side":"BUY","modDate":1338458392602,"orderState":"LOCAL","actionState":"INS_PEND"}}

Ordern är mottagen av marknaden

{"type":"order","data":{"accno":9210078,"actionState":"INS_CONF","actionType":"INSERT","actionStatus":"Confirmed","orderID":624284,"orderState":"ON_MARKET","modDate":1338458393349,"instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11}}}

Sen ligger ordern där.

- Jag har lagt en köp-order som inte har gått att matcha och väljer sedan att höja priset men ordern går fortfarande inte att matcha.

Ordern ovan modifieras till priset 65

Ordermodifieringen mottagen av Nordnet


{"type":"order","data":{"volume":1.0,"price":{"value":65.0},"activationCondition":{"type":"NONE"},"orderID":624284,"accno":9210078,"instrumentID":{"marketID":11,"identifier":"101","currency":"SEK","isin":"SE0000108656"},"side":"BUY","modDate":1338458400733,"orderState":"ON_MARKET","actionState":"MOD_PEND"}}

Ordermodifieringen mottagen av marknaden

{"type":"order","data":{"accno":9210078,"actionState":"MOD_CONF","actionType":"MODIFY","actionStatus":"Confirmed","orderID":624284,"orderState":"ON_MARKET","modDate":1338458400772,"price":{"value":65.0},"instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11}}}

Ordern tas bort (av marknaden eftersom det blir avslut).

{"type":"order","data":{"accno":9210078,"actionState":"DEL_PUSH","actionType":"DELETE","actionStatus":"Pushed","orderID":624284,"orderState":"DELETED","tradedVolume":1.0,"modDate":1338458400833,"instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11}}}

Avslutet kommer

{"type":"trade","data":{"orderID":624284,"price":{"value":65.0,"curr":"SEK"},"side":"BUY","tradeID":"B6418-20120531","instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11},"volume":1.0,"accno":9210078,"counterparty":"NON","tradetime":1338458400000}}

- Jag lägger en köp-order där bara en del av den volym jag vill ha går att matcha.

Köp ERIC B antal:200 pris: 65

Orden är mottagen av Nordnet på väg till marknaden


{"type":"order","data":{"volume":200.0,"price":{"value":65.0,"curr":"SEK"},"validity":{"type":"DAY","validUntil":1338476700000},"volumeCondition":"NORMAL","activationCondition":{"type":"NONE"},"routingCondition":"NONE","orderID":624286,"accno":9210078,"instrumentID":{"marketID":11,"identifier":"101"},"side":"BUY","modDate":1338459268048,"orderState":"LOCAL","actionState":"INS_PEND"}}

Ordern är mottagen av marknaden

{"type":"order","data":{"accno":9210078,"actionState":"INS_CONF","actionType":"INSERT","actionStatus":"Confirmed","orderID":624286,"orderState":"ON_MARKET","modDate":1338459270547,"instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11}}}

Ordern modifieras av marknaden eftersom det blir avslut.

{"type":"order","data":{"accno":9210078,"actionState":"MOD_PUSH","actionType":"MODIFY","actionStatus":"Pushed","orderID":624286,"orderState":"ON_MARKET","tradedVolume":96.0,"modDate":1338459270600,"volume":104.0,"instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11}}}

Avslutet kommer

{"type":"trade","data":{"orderID":624286,"price":{"value":65.0,"curr":"SEK"},"side":"BUY","tradeID":"B6537-20120531","instrumentID":{"identifier":"101","marketID":11},"volume":96.0,"accno":9210078,"counterparty":"NON","tradetime":1338459270000}}

- Senare får jag modifiera min order och höja priset så att hela volymen täcks.

Se ovan det är samma scenario som efter modifiering i "Jag har lagt en köp-order som inte har gått att matcha och väljer sedan att höja priset men ordern går fortfarande inte att matcha."

(1-3/3)