Är instrument informationen samma som prod?

Added by Micke over 8 years ago

Är innehållet svaren jag får för marknader, aktielistor, instrument, ticksize osv samma i test och prod?


Replies (3)

RE: Är instrument informationen samma som prod? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Ungefär - instrumentdatat i test uppdateras inte kontinuerligt så det är nog någon månad gammalt så några instrument kan har tagits bort/kommit till/ändrats.

RE: Är instrument informationen samma som prod? - Added by Micke over 8 years ago

Tack för det snabba svaret. En fråga till. Går det att fråga på alla instrument för en marknad? Vad jag förstår genom att läsa dokumentationen måste jag först fråga på mig aktielista, sedan instrument för den listan och sedan instrument detaljer för instrumenten?

RE: Är instrument informationen samma som prod? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Nej, du kan inte hämta alla instrument för en marknad. Tanken är att klienten endast ska hämta dom instrument som visas/används för tillfället.

(1-3/3)