Korta affärer i test, rensa gamla ordrar i test, godkännande inför prodsättning, hämta aktiekurser i prod

Added by Kenneth about 8 years ago

Går det att få möjligheten till korta affärer påslagen i testsystemet?

Jag har problem med att vissa ordrar inte går att ta bort ("orderState:Local" verkar vara gemensamt för dem). Om ni har möjlighet att rensa bort alla mina ordrar så gör gärna det. Mitt kontonummer i testsystemet ser ut att vara 9210303.

Vart skickar jag koden för godkännande och påkoppling mot depån? Är det några speciella ansökningshandlingar man behöver beställa? Jag känner mig klar att prodsätta. Finns det möjlighet att ändra/förfina koden sedan när den väl är godkänd, eller blir det en ny runda varje gång? Jag vill hämta aktiekurser via detta gränssnitt i något läge också. Typ några gånger om dagen (dvs med chart_data?marketID=11&identifier=101'). Ska jag vänta med att bygga den modulen tills jag har gått live med mitt köp- och sälj-script (för det går ju inte att hämta från testsystemet idag för att säkra buggfritt)?

Mvh
Kenneth


Replies (3)

RE: Korta affärer i test, rensa gamla ordrar i test, godkännande inför prodsättning, hämta aktiekurser i prod - Added by Nordnet Simon about 8 years ago

Kenneth wrote:

Går det att få möjligheten till korta affärer påslagen i testsystemet?

Det är påslaget nu, återkom om det inte fungerar.

Jag har problem med att vissa ordrar inte går att ta bort ("orderState:Local" verkar vara gemensamt för dem). Om ni har möjlighet att rensa bort alla mina ordrar så gör gärna det. Mitt kontonummer i testsystemet ser ut att vara 9210303.

Jag har rensat alla dina ordrar

Vart skickar jag koden för godkännande och påkoppling mot depån?

Vi håller på att se över rutinerna för kodeninskickningen. Vi återkommer i den frågan.

Är det några speciella ansökningshandlingar man behöver beställa? Jag känner mig klar att prodsätta.

Vi kontaktar dig med avtal och tid för certifiering.

Finns det möjlighet att ändra/förfina koden sedan när den väl är godkänd, eller blir det en ny runda varje gång? Jag vill hämta aktiekurser via detta gränssnitt i något läge också. Typ några gånger om dagen (dvs med chart_data?marketID=11&identifier=101'). Ska jag vänta med att bygga den modulen tills jag har gått live med mitt köp- och sälj-script (för det går ju inte att hämta från testsystemet idag för att säkra buggfritt)?

Är det bara chart_data så behöver du inte certifiera om.

RE: Korta affärer i test, rensa gamla ordrar i test, godkännande inför prodsättning, hämta aktiekurser i prod - Added by Kenneth about 8 years ago

Hej,

När det gäller de korta affärerna så får jag svaret:

orderID:600577
orderState:LOCAL
resultCode:ORDER_BLANKNINGSVALIDERING_FAILED
message:property tradingPower.shortMarketvalue (Amount [curr=SEK, value=57417.450000000004]) is not lessOrEqualTo property tradingLimits.shortSpotLimit (Amount[curr=null, value=0.0])
actionState:INS_FAIL
accNo:9210303

Som jag har förstått på andra inlägg kan det bero på att blankningslimiten inte är satt. Kan ni i så fall sätta den till typ en mille.

Mvh
Kenneth

(1-3/3)