Korta positioner

Added by Andreas over 9 years ago

Hur ser korta positioner ut i svaret från APIets positions-fråga? I exemplen i dokumentationen finns bara långa positioner.


Replies (14)

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej, korta positioner visas som negativa positioner <qty>-9.0</qty>.

/Simon

RE: Korta positioner - Added by Andreas over 9 years ago

Ok, bra. Hur är det då med pris och värde (acqPrice resp marketValue)? Är de positiva eller negativa?

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

acqPrice är alltid positivt (priset på marknaden). marketValue är alltid qty*acqPrice så den blir negativ.

Exempel på en kort position i ERIC B.

  <position>
   <marketValueAcc>-20148.0</marketValueAcc>
   <acqPrice>73.0</acqPrice>
   <acqPriceAcc>73.0</acqPriceAcc>
   <instrument>
     <type>A</type>
     <mainMarketId>11</mainMarketId>
     <currency>SEK</currency>
     <mainMarketPrice>73.0</mainMarketPrice>
     <identifier>101</identifier>
   </instrument>
   <pawnPercent>85</pawnPercent>
   <qty>-276.0</qty>
   <marketValue>-20148.0</marketValue>
  </position>

/Simon

RE: Korta positioner - Added by Andreas over 9 years ago

Då undrar jag hur positioner ser ut efter flera successiva händelser:

1) Köp 10 st X för 100 kr
2) Köp 5 st X för 110 kr
3) Sälj 20 st X för 120 kr

Vad blir acquire price efter 1) och 2)? Medelvärdet av 100 och 110 = 105? Eller viktat med volmen = 102.50?

Och hur blir det efter 3)? Räknas 1) och 2) med då eller blir det bara den negativa delen (quantity=-5) som räknas så att acquire price blir 120kr?

RE: Korta positioner - Added by Andreas over 9 years ago

Bump - i all vänlighet :)

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej, jag var tvungen att dubbelkolla med folk så det inte blev helt galet.

I fallet 1) och 2) så är det viktat dvs 102.5

Efter 3) så är det bara den negativa delen som räknas dvs acqprice blir -120.

/Simon

RE: Korta positioner - Added by Andreas over 9 years ago

Tack för svaret, då vet jag hur det funkar!

RE: Korta positioner - Added by Andreas over 9 years ago

Hej igen, jag kom på ytterligare fall där jag behöver veta hur detta räknas ut.

Hur ser acqPrice ut efter följande:
a1) Köp 10 st X för 100 kr
a2) Sälj 5 st X för 110 kr

Respektive efter detta:
b1) Köp 10 st X för 200 kr
b2) Sälj 5 st X för 190 kr.

I båda fallen är quantity 5, men vad är acqPrice? I a1-a2 har man ju gjort en vinst och jag gissar att det avspeglas i acqPrice=90, medan man i b1-b2 har gjort en förlust som gissningsvis medför acqPrice=210. Stämmer det?

Och ytterligare en fråga: I Simons föregående svar står det i sista meningen att acqprice blir -120, stämmer det? Eller är det +120?

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Andreas wrote:

Och ytterligare en fråga: I Simons föregående svar står det i sista meningen att acqprice blir -120, stämmer det? Eller är det +120?

+120 ska det vara.

Jag återkommer om det övriga.

RE: Korta positioner - Added by Andreas over 9 years ago

Då passar jag på att skjuta in ytterligare ett fall:

c1) Köp 10 st X för 100 kr/st
c2) Sälj 8 st X för 150 kr/st

Quantity är 2 men vad är acquirePrice?

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej, nu har jag dubbelkollat det här.

Anskaffningsvärdet påverkas INTE av försäljning förutom när hela positionen blir stängd (dvs passerar 0).

Hur ser acqPrice ut efter följande:
a1) Köp 10 st X för 100 kr
acqPrice = 100
a2) Sälj 5 st X för 110 kr
acqPrice = 100 - påverkas ej av försäljningen

Om positionen från a är kvar blir
b1) Köp 10 st X för 200 kr
acqPrice = 166.7 ( (5 * 100 + 10 * 200)/15 )
b2) Sälj 5 st X för 190 kr.
acqPrice = 166.7 - påverkas inte av försäljingen

Om positionen är 0
b1) Köp 10 st X för 200 kr
acqPrice = 200
b2) Sälj 5 st X för 190 kr.
acqPrice = 200

c1) Köp 10 st X för 100 kr/st
acqPrice = 100
c2) Sälj 8 st X för 150 kr/st
acqPrice = 100 påverkas ej av försäljningen

Ett exempel där försäljningen påverkar acqPrice (dvs en position stängs).

d1) Köp 10 st X för 100 kr/st
acqPrice = 100
d2) Sälj 20 st X för 110 kr/st
acqPrice = 110 qty=-10 I det här fallet stängdes positionen med 10 X och en ny negativ position öppnades.

RE: Korta positioner - Added by Andreas over 9 years ago

Toppen, då vet vi verkligen hur allt funkar. Tack för hjälpen!

RE: Korta positioner - Added by sunh 11 days ago

This is the first time an active forum is about 먹튀검증 It's really informative" related to this forum. 먹튀검증 And 스포츠중계 also seem to be good because they are related. I'm also very interested in 꽁머니 안전놀이터 I plan to write a forum related to 토토사이트 later.Before that, you can first check the related materials on my site. 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. site name is 안전놀이터 happy to 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: Korta positioner - Added by sunh 11 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 Your post really helped me a lot. 먹튀검증 As an opportunity to 먹튀신고 read one article, 먹튀 I'm reading all your other posts. 먹튀검증업체 I found out 먹튀커뮤니티 that you are a person 먹튀사이트검증 with a lot of abilities. 먹튀사이트 Your website is 메이저놀이터 full of really needed content. 메이저안전놀이터추천 I envy you. 메이저놀이터추천 I also run one of my websites. 메이저놀이터 It's a little different from you, 사설토토 but many posts are registered on 메이저사설토토 my site, 사설토토사이트추천 and I'm still writing them. 사설토토사이트 The posts are being updated 사설놀이터 almost every week, 안전놀이터 so if you're interested, 토토안전놀이터 visit them and read them. 안전놀이터 I'm sure it'll help you, too. 토토사이트 There are many problems happening all over the world these days, 토토추천 and I hope you don't have any problems, 메이저토토사이트 and I hope you have a great day today. 먹튀없는토토사이트 Thank you again for letting me read this, 토토사이트추천 and I'll see you next time. 토토사이트 Good bye

(1-14/14)