chart_data og sanntidskurser

Added by Hans over 8 years ago

Hei,

1. kan dere slå på sanntidskurser (pris , depth, & trade) for oslo børs for meg? NYSE også hvis mulig

2. jeg får ikke chart_data til å returnere noe

Dim restParameters As New Dictionary(Of String, String)()
restParameters("marketID") = XMLstruct.marketID
restParameters("identifier") = XMLstruct.identifier
Dim par As String = "?" & CreateParameterList(restParameters)
restParameters = Nothing

a) Dim reply As String = xSendRequest(session, "GET", "chart_data" & par, restParameters)

b) reply = xSendRequest(session, "GET", "chart_data?marketID=11&identifier=101", restParameters)

Som vanlig er det vel jeg som er blind, så jeg håper dere ser hva jeg gjør galt

3. Trading days xml var litt slem

<trading-days type="array">
<trading-day>
<trading-day>
<display-date>2012-04-25</display-date>
<date>2012-04-25</date> </trading-day>
</trading-day>
</trading-day>
osv

Den klarte ikke jeg deseralisere siden det var nøstet 2 elementer med samme navn inni hverandre, noen tips?

med vennlig hilsen

hans


Replies (2)

RE: chart_data og sanntidskurser - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, tyvärr finns inte chart_data i tillgängligt i testsystemet.

Läs mer om avgränsningar i testsystemet här https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Test_system under "Delimitations in the test system".

RE: chart_data og sanntidskurser - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, jag missade 1:an.

Du har rätt att prenumerera på NasdaqOMX Sverige, Danmark och Finland samt Oslo Börs. Tyvärr har vi problem med Oslo Börs feeden i test så tillsvidare får du testa i något annat nordiskt land.

(1-2/2)