Login/logout

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Ett par frågor gällande login/logout:

- Finns det logout för feeds?
- Om ngn feed stängs ner, rekommenderar ni att man loggar in på nytt via REST innan man loggar in igen på feeden, eller räcker det att sätta upp en ny socket mot feeden?

Vänliga hälsningar,
Henrik


Replies (1)

RE: Login/logout - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Henrik wrote:

- Finns det logout för feeds?

Nej, det är samma session som används i REST så det är endast där man kan logga ut.

- Om ngn feed stängs ner, rekommenderar ni att man loggar in på nytt via REST innan man loggar in igen på feeden, eller räcker det att sätta upp en ny socket mot feeden?

Vi rekommenderar att man kopplar upp mot feeden och skickar in skickar samma session_key som förra gången (dvs INGEN login via REST).

(1-1/1)