Lista på liggande ordrar

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Hur får man tag på alla liggande köp-ordrar som ännu inte har gått igenom?

Tack.

Vänliga hälsningar,
Henrik


Replies (1)

RE: Lista på liggande ordrar - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, ursäkta det sena svaret. Ja det går. Du kan hämta alla ordrar (både köp och sälj) för ett specifikt konto.

https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/REST_API_documentation#Exchange-orders

(1-1/1)