expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval.

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Vid REST-login får man tillbaka ett värde för expires_in. Det låter som att detta är tiden tills man automatiskt blir utloggad om man inte gör ngt. Dock står det extra att det INTE är detta utan istället ett intervall.

expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval.

Vad menas?

Vänliga hälsningar,
Henrik


Replies (4)

RE: expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval. - Added by Björn over 8 years ago

Hej!

Det var inte mycket respons du fick på det här... Jag har ännu inte implementerat den här delen, men så här tolkar jag Wikin:
expires_in är den maximala tiden applikationen får vara inaktiv innan du loggas ut. Står det 300 så måste du skicka en request åtminstone var 5:e minut, annars loggas du ut.

Det noten försöker förmedla är att attributet inte visar hur mycket tid som återstår vid en viss tidpunkt, utan enbart ger allmängiltig information.
Å andra sidan får man ju den informationen som svar på login, så i praktiken är det väl nästan samma sak. Någon millisekunds fördröjning kanske, men du bör ju se till att du har en ordentlig säkerhetsmarginal när du skickar 'Touch session', så jag kan inte se att de här hårklyverierna spelar någon roll.

Skicka 'Touch session' periodiskt med ett interval som är mindre än vad expires_in anger, så borde det bli bra.

RE: expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval. - Added by Henrik over 8 years ago

Hej Björn,

Precis vad jag tänkte också. Jag blev bara lite fundersam kring Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval

Vänliga hälsningar,
Henrik

RE: expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval. - Added by sunh 18 days ago

Thank you for very good information about 먹튀검증 Please continue to work hard in the future for 먹튀검증 We are looking forward to 스포츠중계 ,Do you ever need information about 꽁머니 , 안전놀이터 again?I have a lot of information related to 토토사이트. 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. If you are interested 안전놀이터, please come to my site.The site address is 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval. - Added by sunh 18 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 a nice comment! 먹튀검증 Nice to meet you. 먹튀신고 I live in 먹튀 a different country 먹튀검증업체 from you. 먹튀커뮤니티 Your writing will be 먹튀사이트검증 of great help to 먹튀사이트 me and to many other people living in 메이저놀이터 our country. 메이저안전놀이터추천 I was looking for a post like this, 메이저놀이터추천 but I finally found it. 메이저놀이터 Thank you so much for 사설토토 letting me read this. 메이저사설토토 This post touched me a lot. 사설토토사이트추천 Actually, 사설토토사이트 I'm running a website. 사설놀이터 I'd like to write on my site, 안전놀이터 too, referring to your post. 토토안전놀이터 I'm still lacking a lot, but I'm working hard! 안전놀이터 If you're interested, 토토사이트 please visit my site. 토토추천 I'd appreciate it if you could read my article and leave your comments. 메이저토토사이트 Thank you again for leaving me good posts, 먹튀없는토토사이트 and I will visit often and read other posts. 토토사이트추천 Be careful of COVID-19, 토토사이트 have a good day!

(1-4/4)