expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval.

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Vid REST-login får man tillbaka ett värde för expires_in. Det låter som att detta är tiden tills man automatiskt blir utloggad om man inte gör ngt. Dock står det extra att det INTE är detta utan istället ett intervall.

expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval.

Vad menas?

Vänliga hälsningar,
Henrik


Replies (2)

RE: expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval. - Added by Björn over 8 years ago

Hej!

Det var inte mycket respons du fick på det här... Jag har ännu inte implementerat den här delen, men så här tolkar jag Wikin:
expires_in är den maximala tiden applikationen får vara inaktiv innan du loggas ut. Står det 300 så måste du skicka en request åtminstone var 5:e minut, annars loggas du ut.

Det noten försöker förmedla är att attributet inte visar hur mycket tid som återstår vid en viss tidpunkt, utan enbart ger allmängiltig information.
Å andra sidan får man ju den informationen som svar på login, så i praktiken är det väl nästan samma sak. Någon millisekunds fördröjning kanske, men du bör ju se till att du har en ordentlig säkerhetsmarginal när du skickar 'Touch session', så jag kan inte se att de här hårklyverierna spelar någon roll.

Skicka 'Touch session' periodiskt med ett interval som är mindre än vad expires_in anger, så borde det bli bra.

RE: expires_in int The session expire interval in seconds. Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval. - Added by Henrik over 8 years ago

Hej Björn,

Precis vad jag tänkte också. Jag blev bara lite fundersam kring Note: this is not the remaining time until session timeout it is the interval

Vänliga hälsningar,
Henrik

(1-2/2)