Förtydligande kring orderläggning och ändringar av ordrar

Added by Patrik over 8 years ago

Skulle önska svar/förtydliganden avseende nedan punkter:

1. Kombination av ordervilkor
Ni har ju lagt till några ordervillkor (t ex valid_until,FAK,FOK,SOR,Iceberg). Vore önskvärt om det angavs t ex i matrisform vilka av dessa som kan kombineras. Att FAK + valid_until inte kan kombineras känns ju ganska uppenbart men att SOR + valid_until inte fungerar (vilket det inte verkar göra) är för mig inte lika självklart.

2. Vilka villkor kan ändras
Kopplat till ovan fråga. Enligt dokumentationen står det att enbart pris och antal kan ändras för en order, men rimligen måste man väl få ändra open volume på en iceberg och datum på en GTD (valid_until), eller? Har inte gjort någon Trial&Error på denna punkt så uppskattar svar.

3. Ändring utan pris
I dokumentationen står det att man bara behöver ange pris ELLER volym om bara pris resp volym ändras. Detta är ju vettigt beträffande volym då det annars skulle bli rätt galet i samband med samtida händelser givet hur protokollet är utformat. Dock får jag rejects om jag utelämnar pris på en order där jag bara ändrar volym. Jag ser i sig ingen anledning att utelämna pris men dokumentationen kanske skall uppdateras så den stämmer med verkligheten?

4. Smart Order Routing
Finns det någon beskrivning tillgänglig på hur och var ni skickar SOR-ordrar? Jag konstaterade att 'RoutingCondition' var satt till 'SOR_SPLIT' för SOR-ordrar. Kan man förvänta sig andra värden (förutom 'NONE') för detta fält? RoutingCondition är fö inte med i nuvarande dokumentation.

/Tack


Replies (1)

RE: Förtydligande kring orderläggning och ändringar av ordrar - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej,

1. Kombination av ordervilkor
Ni har ju lagt till några ordervillkor (t ex valid_until,FAK,FOK,SOR,Iceberg). Vore önskvärt om det angavs t ex i matrisform vilka av dessa som kan kombineras. Att FAK + valid_until inte kan kombineras känns ju ganska uppenbart men att SOR + valid_until inte fungerar (vilket det inte verkar göra) är för mig inte lika självklart.

Det är inte självklart. Jag har lagt till info om att smart order endast fungerar med dagsordrar. En mer fullständing matris kommer senare.

2. Vilka villkor kan ändras
Kopplat till ovan fråga. Enligt dokumentationen står det att enbart pris och antal kan ändras för en order, men rimligen måste man väl få ändra open volume på en iceberg och datum på en GTD (valid_until), eller? Har inte gjort någon Trial&Error på denna punkt så uppskattar svar.

Det enda som går att ändra är pris och volym. Det går inte att ändra iceberg och GTD i dagsläget.

3. Ändring utan pris
I dokumentationen står det att man bara behöver ange pris ELLER volym om bara pris resp volym ändras. Detta är ju vettigt beträffande volym då det annars skulle bli rätt galet i samband med samtida händelser givet hur protokollet är utformat. Dock får jag rejects om jag utelämnar pris på en order där jag bara ändrar volym. Jag ser i sig ingen anledning att utelämna pris men dokumentationen kanske skall uppdateras så den stämmer med verkligheten?

Det ska gå så vitt jag vet. Jag ska kolla om det har ändrats - i så fall ändrar jag dokumentationen - annars ska jag fixa så det funkar i test.

4. Smart Order Routing
Finns det någon beskrivning tillgänglig på hur och var ni skickar SOR-ordrar? Jag konstaterade att 'RoutingCondition' var satt till 'SOR_SPLIT' för SOR-ordrar. Kan man förvänta sig andra värden (förutom 'NONE') för detta fält? RoutingCondition är fö inte med i nuvarande dokumentation.

Dom värden som kan komma just nu är NONE, SOR_SPLIT och SOR_STICKY.
SOR_STICKY innebär att marknadsplatsen väljs vid orderläggningen och sen ligger ordern kvar på den marknaden tills den tas bort, expirerar eller blir avslutad.
SOR_SPLIT innebär att marknadsplatsn väljs vid orderläggningen och om förutsättningarna ändras så kan ordern flytta mellan marknaderna.

I dagsläget har vi bara Burgundy som MTF (alternativ marknadsplats) så ordern kan hamna på huvudmarknadsplatsen för instrumentet (NasdaqOMX, Oslo Börs eller NGM) eller på Burgundy.

(1-1/1)