Connections

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Är tanken att man ska ha en connection för privat feed och en för publik? Eller ska man ha en som hanterar båda? Med tanke på att login-kommandona är olika för private och publik så känns det som att man ska ha två olika connections men i dokumentationen så står det att "The client should never have more than one connection open at any time.".

Är JSON-resultat alltid 1 rad, eller kan de vara flera rader?

Tack.

Vänliga hälsningar,
Henrik


Replies (5)

RE: Connections - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, det är en connection för private och en connection för public. Vi måste förtydliga meningen som du refererar till - andemeningen är att det ska vara endast en av varje.

RE: Connections - Added by Henrik over 8 years ago

Hej igen Simon,

Ett par till frågor:

- Kommer nExt stänga ner feed-connections när den börsen stänger, eller är den uppe tills mitt program stänger dem? Kan jag t.ex. ha dem uppe dygnet runt om jag är uppkopplad mot börser jorden runt?

- Är JSON-resultat alltid 1 rad, eller kan de vara flera rader?

Vänliga hälsningar,
Henrik

RE: Connections - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej,
Henrik wrote:

- Kommer nExt stänga ner feed-connections när den börsen stänger, eller är den uppe tills mitt program stänger dem? Kan jag t.ex. ha dem uppe dygnet runt om jag är uppkopplad mot börser jorden runt?

Vi rekommenderar att ni kopplar ner under natten. Feederna är generellt öppna efter stängning men efter stänging kan det hända att vi utför underhåll och saker tillfälligt inte finns tillgängligt.
Det är viktigt att klientaplpikationen klarar av att koppla upp sig igen om en feed bryts (även under dagen).

- Är JSON-resultat alltid 1 rad, eller kan de vara flera rader?

Svaren är alltid en rad som avslutas med newline. Däremot är det som alltid med TCP/IP att det inte är garanterat att ett paket innehåller hela raden så det bästa är att buffra inkommande data och parsa allt mellan varje newline.

RE: Connections - Added by sunh 18 days ago

I'm not sure how lucky I am to see such an awesome articlerelated to 먹튀검증 Do you upload a lot of good 먹튀검증 like this?? I'm looking for a lot of 스포츠중계 and 꽁머니 related materials. I will come back often to read good articles related to 안전놀이터 Please continue to upload various articles related 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. 토토사이트 if you have time, please come to my site.I have a lot of data like 안전놀이터 The site name is 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: Connections - Added by sunh 18 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 I finally found the article 먹튀검증 I was looking for! 먹튀신고 I'm so happy. 먹튀 Until I read your article, 먹튀검증업체 I've been looking for 먹튀커뮤니티 it through countless sites. 먹튀사이트검증 I finally found 먹튀사이트 the article I was looking for. 메이저놀이터 You don't know 메이저안전놀이터추천 how hard I've been trying메이저놀이터추천 to find these posts. 메이저놀이터 I will read all the other articles 사설토토 on your website. 메이저사설토토 That much, 사설토토사이트추천 your post impressed me very deeply. 사설토토사이트 I also run my own website. 사설놀이터 I'm reviewing a lot of materials 안전놀이터 to write on the same topic as you. 토토안전놀이터 I will also refer 안전놀이터 to your article 토토사이트 in running my website. 토토추천 Anyway, 메이저토토사이트 thank you again for allowing me to read these good posts, 먹튀없는토토사이트 and I hope you have a good day. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트

(1-5/5)