Connections

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Är tanken att man ska ha en connection för privat feed och en för publik? Eller ska man ha en som hanterar båda? Med tanke på att login-kommandona är olika för private och publik så känns det som att man ska ha två olika connections men i dokumentationen så står det att "The client should never have more than one connection open at any time.".

Är JSON-resultat alltid 1 rad, eller kan de vara flera rader?

Tack.

Vänliga hälsningar,
Henrik


Replies (3)

RE: Connections - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, det är en connection för private och en connection för public. Vi måste förtydliga meningen som du refererar till - andemeningen är att det ska vara endast en av varje.

RE: Connections - Added by Henrik over 8 years ago

Hej igen Simon,

Ett par till frågor:

- Kommer nExt stänga ner feed-connections när den börsen stänger, eller är den uppe tills mitt program stänger dem? Kan jag t.ex. ha dem uppe dygnet runt om jag är uppkopplad mot börser jorden runt?

- Är JSON-resultat alltid 1 rad, eller kan de vara flera rader?

Vänliga hälsningar,
Henrik

RE: Connections - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej,
Henrik wrote:

- Kommer nExt stänga ner feed-connections när den börsen stänger, eller är den uppe tills mitt program stänger dem? Kan jag t.ex. ha dem uppe dygnet runt om jag är uppkopplad mot börser jorden runt?

Vi rekommenderar att ni kopplar ner under natten. Feederna är generellt öppna efter stängning men efter stänging kan det hända att vi utför underhåll och saker tillfälligt inte finns tillgängligt.
Det är viktigt att klientaplpikationen klarar av att koppla upp sig igen om en feed bryts (även under dagen).

- Är JSON-resultat alltid 1 rad, eller kan de vara flera rader?

Svaren är alltid en rad som avslutas med newline. Däremot är det som alltid med TCP/IP att det inte är garanterat att ett paket innehåller hela raden så det bästa är att buffra inkommande data och parsa allt mellan varje newline.

(1-3/3)