Börsens öppettider via query

Added by Henrik over 8 years ago

Hej!

Det står på info-sidan om testsystemet vilka öppetttider som gäller för de olika marknaderna, men finns det även möjlighet att hämta öppettider via ett REST-anrop, på samma sätt som man frågar efter vilka marknader man har realtime-access till?


Replies (1)

RE: Börsens öppettider via query - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, ledesen att det har tagit tid att svara, vi måste ha missat den här helt.

Nej, det går tyvärr inte - det är en feature som vore ganska bra att ha så vi kanske kan fixa det i en framtida version.

(1-1/1)