private_feed

Added by Oskar about 1 month ago

Vi vet ju att testmiljön har många problem, men jag får i alla fall heartbeats från public feed. Testade att ansluta till private feed med denna C# kod nen fpr Systen.IO.Exception "
"Unable to read data from the transport connection: En befintlig anslutning tvingades att stänga av fjärrvärddatorn.."

string hostname = "priv.api.test.nordnet.se"; // Funkar med pub
port = 332;
var client = new TcpClient(hostName, port);
var networkStream = client.GetStream();
this._sslStream = new SslStream(
networkStream,
false,
new RemoteCertificateValidationCallback(ValidateServerCertificate),
null
);
try
{
_sslStream.AuthenticateAsClient(hostName);
}
catch (AuthenticationException e) // Uncaught System.IO.Exception {
...
}

Så ska pub. och priv. hanteras med olika kod?


Replies (1)

RE: private_feed - Added by Oskar about 1 month ago

Jag kan inte redigera mitt inlägg, men har klistrat in fel port. Den är rätt i koden jag kör, såklart. Det är alltså inte porten som är felet. Tack.

(1-1/1)