chart_data i test-systemet?

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

jag kör följande query för att hämta chart data:

GET "https://api.test.nordnet.se/next/1/chart_data?identifier=43370&marketID=11"

Men oavsett vilket instrument jag väljer, får jag följande fel:

Fjärrservern returnerade ett fel: (404) Kunde inte hittas.

Enligt dokumentationen ser min query rätt ut (möjligtvis bortsett från att jag bytt plats på ordningen på argumenten, spelar det någon roll?).

Finns chart_data inte tillgängligt i testsystemet, eller finns det bara för vissa instrument?


Replies (4)

RE: chart_data i test-systemet? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, tyvärr finns inte chart_data i testsystemet. Avgränsningarna i testsystemet finns beskrivna här: https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Test_system under "Delimitations in the test system".

RE: chart_data i test-systemet? - Added by Henrik over 8 years ago

ok, tack för svar.

RE: chart_data i test-systemet? - Added by Anders over 8 years ago

Det vore väldigt bra om chart_data kunde slås på i testsystemet, eftersom kurserna är en central del i min beslutsapplikation (som inte passar för realtidsfeeden, se annan tråd).

RE: chart_data i test-systemet? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Se svar i annan tråd.

(1-4/4)