Realtime access

Added by Björn over 8 years ago

Vad innebär svaret från följande request?
GET -> https://BASE_URL/API_VERSION/realtime_access

Alltså vad påverkas i systemet beroende på vilken nivå man har tillgång till?


Replies (3)

RE: Realtime access - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, det enda som påverkas är om användaren får se strömmad marknadsdata, dvs priser och orderdjup i realtid.

Så det enda som påverkas är svaren från den publika feeden https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Feed_API_documentation#The-public-trade-and-price-feed .

I det nedkortade expemplet nedan ser man att användaren kan preumenera på orderdjupet och/eller pris i realtid på marknad 44 och 33. Användaren kan också prenumerera på pris (men inte orderdjup) på marknad 11. På övriga marknader kan han inte prenumera alls på.[ {
"level": 2,
"marketID": "44"
}, {
"level": 1,
"marketID": "11"
}, {
"level": 2,
"marketID": "33"
}
]

Om ett försök görs att prenumerera på en markand utan access så så får man ett Not authorized svar på feeden.

Om du vill ändra dina rättigheter här i test så skriv det här i forumet så fixar vi det.

I produktion så är det en kostnad att kunna prenumerera på vissa av marknaderna.

RE: Realtime access - Added by Björn over 8 years ago

Tack, då var det som jag trodde.

Så om jag inte har tillgång till realtidskurser för en marknad så kan jag inte få några kursuppgifter alls? Eller finns det något sätt att få snapshot på kurser (i värsta fall fördröjda), som jag har missat?

RE: Realtime access - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, vi inte tyvärr inte erbjuda fördöjda kurser eller snapshots via API:t idag.

(1-3/3)