Realtime access

Added by Björn over 8 years ago

Vad innebär svaret från följande request?
GET -> https://BASE_URL/API_VERSION/realtime_access

Alltså vad påverkas i systemet beroende på vilken nivå man har tillgång till?


Replies (5)

RE: Realtime access - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, det enda som påverkas är om användaren får se strömmad marknadsdata, dvs priser och orderdjup i realtid.

Så det enda som påverkas är svaren från den publika feeden https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Feed_API_documentation#The-public-trade-and-price-feed .

I det nedkortade expemplet nedan ser man att användaren kan preumenera på orderdjupet och/eller pris i realtid på marknad 44 och 33. Användaren kan också prenumerera på pris (men inte orderdjup) på marknad 11. På övriga marknader kan han inte prenumera alls på.[ {
"level": 2,
"marketID": "44"
}, {
"level": 1,
"marketID": "11"
}, {
"level": 2,
"marketID": "33"
}
]

Om ett försök görs att prenumerera på en markand utan access så så får man ett Not authorized svar på feeden.

Om du vill ändra dina rättigheter här i test så skriv det här i forumet så fixar vi det.

I produktion så är det en kostnad att kunna prenumerera på vissa av marknaderna.

RE: Realtime access - Added by Björn over 8 years ago

Tack, då var det som jag trodde.

Så om jag inte har tillgång till realtidskurser för en marknad så kan jag inte få några kursuppgifter alls? Eller finns det något sätt att få snapshot på kurser (i värsta fall fördröjda), som jag har missat?

RE: Realtime access - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, vi inte tyvärr inte erbjuda fördöjda kurser eller snapshots via API:t idag.

RE: Realtime access - Added by sunh about 1 month ago

This is the item I was looking for. 먹튀검증사이트 I'm yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. I finally found 먹튀검증. Please upload a lot of good 먹튀검증 in the future. Thank you IT What more resources are there about 스포츠중계 I hope all of them are the materials I am interested in 꽁머니 have a lot of items related to 안전놀이터 In addition, if you are curious about materials related 토토사이트 안전놀이터 please come and visit us anytime.My site name 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: Realtime access - Added by sunh about 1 month ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comHello,먹튀검증 your post was really impressive to me. 먹튀신고 I'm very happy 먹튀 to finally find the article 먹튀검증업체 I've been searching for. 먹튀커뮤니티 How did you write 먹튀사이트검증 this article? 먹튀사이트 That's amazing. 메이저놀이터 It is no exaggeration 메이저안전놀이터추천 to say that메이저놀이터추천 you are an expert in this field. 메이저놀이터 I want to 사설토토 learn how 메이저사설토토 to write from you. 사설토토사이트추천 Actually, 사설토토사이트 I'm posting on 사설놀이터 a similar site. 안전놀이터 It's not really easy. 토토안전놀이터 That's why 안전놀이터 I think you're even greater. 토토사이트 COVID-19 is a problem 토토추천 around the world these days. 메이저토토사이트 Are you okay? 먹튀없는토토사이트 I would like to thank you again for always being careful and allowing me to read this. 토토사이트추천 Then have a happy day. 토토사이트 Thank you.

(1-5/5)