get lists och get instruments ej i synk?

Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Om jag ber om en lista, och sen frågar vilka instrument som finns i listan, får jag t.ex. för listId 6 (First North SE) veta att den innehåller 105 items. I nästa steg anropar jag get instruments (med den listans ingående instrument), för att få detaljerna. Då får jag alltid bara ett eller ett fåtal tillbaks i svaret.

REQUEST: GET "https://api.test.nordnet.se/next/1/instruments?list=11,40017;11,43370;11,55316;11,55772;11,33464;11,43353;11,49803;11,37471;11,61180;11,37679;11,55353;11,24588;11,31153;11,32001;11,37730;11,28738;11,1452;11,39303;11,36534;11,41193;11,34601;11,74901;11,35761;11,34286;11,40847;11,35508;11,35223;11,41187;11,37746;11,62455;11,32880;11,49922;11,61069;11,42464;11,76786;11,25083;11,35920;11,40016;11,38278;11,4743;11,37031;11,79599;11,35364;11,65963;11,63604;11,24072;11,79971;11,77457;11,40871;11,21189;11,34597;11,78549;11,34625;11,28041;11,65580;11,57216;11,43288;11,5232;11,75664;11,24773;11,41626;11,36315;11,60626;11,67911;11,59997;11,37306;11,25660;11,41064;11,66174;11,5112;11,41059;11,24444;11,42472;11,35729;11,40826;11,40511;11,40873;11,40563;11,52515;11,36829"

REPLY: '"[{\"type\":\"A\",\"currency\":\"SEK\",\"marketname\":\"OMX Stockholm\",\"longname\":\"Wise Group AB\",\"marketID\":\"11\",\"isinCode\":\"SE0001991670\",\"ticksizeID\":\"94\",\"country\":\"SE\",\"shortname\":\"WISE\",\"identifier\":\"40017\",\"multiplier\":\"1\"}]"'

Detta gäller oavsett vilken lista jag frågar efter, och oavsett om jag tar med 5, 10 eller 50 instrument i get instruments-queryn. Är det något som är specifikt för testsystemet, eller gör jag något fel i mina queries?


Replies (2)

RE: get lists och get instruments ej i synk? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, jag testade just (med en delmängd av din lista och det fungerar. Värdet efter list= måste url-encodas. Vårat val av , och ; som separatorer var inte helt optimalt.


https://api.test.nordnet.se/next/1/instruments?list=11%2C40017%3B11%2C43370%3B11%2C55316%3B11%2C55772%3B11%2C33464%3B11%2C43353%3B11%2C49803

Däremot ser dom delarna av testsystemet ut att vara lite trötta. Så prova med kortare listor - svarstiderna är just nu inget bra när det gäller instrumenten.

RE: get lists och get instruments ej i synk? - Added by Henrik over 8 years ago

Ah, såklart. Tack för hjälpen!

(1-2/2)