Version 1 eller 2, funkar alla GET i båda?

Added by Kent 4 months ago

Försöker köra

GET > BASE_URL + "/"+VERSION + "/" + "lists"
GET > BASE_URL + "/"+VERSION + "/" + "lists/26"

GET ==> BASE_URL + "/"+VERSION + "/" + "instruments?query=ABB&limit=100"

Får korrekt svar om version = 1. Version = 2 ger tomt svar "204 - no content".

GET ==> BASE_URL+"/"+VERSION+"/"+"countries"

fungerar varken på 1 eller 2

Skall det vara så? Finns det någon def. på vad som fungerar för vilken version?

/Kent